EKŞİMSİ (TDK)


1 . Tadı ekşiyi andıran, ekşimtırak.
2 . mecaz Buruk: "Gerçi hiç renk vermiyor fakat içinde tiksintiyle karışık ekşimsi bir duygu..."- A. İlhan.

Ekşimsi kelimesi baş harfi E son harfi İ olan bir kelime. Başında E sonunda İ olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi K , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi İ . Başı E sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BURU Nedir?

Sancı, buruntu.

BURUK Nedir?


1 - Burulmuş olan.
2 - Tadı kekre olan.
3 - Alınarak küskünlük gösteren, gücenik, gücenmiş (kimse).
4 - Gücenikliği belli olan, yüreği buran.
5 - Uygun olmayan koşullar sonucu dönerek büyüyen ağacın kerestesi.

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

EKŞİMSİ Nedir?


1 . Tadı ekşiyi andıran, ekşimtırak.
2 . mecaz Buruk: "Gerçi hiç renk vermiyor fakat içinde tiksintiyle karışık ekşimsi bir duygu..."- A. İlhan.

EKŞİMTIRAK Nedir?

Ekşimsi.

FAKAT Nedir?

Yalnız, ancak, ama, °lakin.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

KARIŞIK Nedir?


1 . Ayrı nitelikteki şeylerden oluşmuş: "Karışık salata."- .
2 . Karışmış olan, düzensiz, dağınık, intizamsız.
3 . Saf olmayan: "Karışık süt."- .
4 . Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan: "Bana ne, bu bir yığın ne olduğunu anlamadığım, karışık dolambaçlı işten!"- N. Cumalı.
5 . Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık: "Tuhaf şey! Hakikaten karışık bir kadın."- P. Safa.
6 . halk ağzında Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

TİKSİNTİ Nedir?

Tiksinme işi, tiksinme, nefret: "Halktan insanlara duyduğu tiksintiyi bu hastalığına bağlamak gerekir."- A. Ş. Hisar.

E K M S İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ekşimsi,

5 Harfli Kelimeler

Kesim, Kesiş, Kimse, Sekiş,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Eksi, Ekşi, Emik, Emiş, Esik, Esim, Eski, Eşik, İsim, Kimi, Kişi, Meşk, Misk, Seki, Şems, Şike,

3 Harfli Kelimeler

İki, Kem, Kes, Keş, Kim, Mis, Sek, Sem, Sik, Sim, Ski, Şek, Şem, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Es, Eş, İm, İs, İş, Ke, Ki, Me, Mi, Se, Si, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.