EKÖDENEK (TDK)


1 - Aylık ve ücrete ek olarak verilen ödenek.
2 - Belirli bir iş için ayrılan paranın yetersizliği nedeniyle eklenen ödenek.

Eködenek kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi K , üçüncü harfi Ö , dördüncü harfi D , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi E , sekizinci harfi K . Başı E sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYLIK Nedir?


1 . Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş: "Ordu ve hükûmet aylıklarımızın bir kısmıyla altın alırdık."- F. R. Atay.
2 . sıfat Bir ay içinde olan: "Aylık kazanç."- .
3 . sıfat Bir ay süren: "Aylık iş."- .
4 . sıfat Ayda bir kez yapılan veya çıkan: "Aylık toplantı. Aylık rapor. Aylık dergi."- .
5 . sıfat Belirli aydan beri var olan: "Üç aylık çocuk."- .
6 . zarf Bir ay için: "Ben uzunca kalacağım için aylık olarak tutmuştum odamı."- E. Bener.

BELİRLİ Nedir?

Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen: "Öteki arkadaşımız da belirli saatte nöbetinin başında olacaktı."- E. Bener.

NEDENİYLE Nedir?

-den ötürü, -den dolayı, dolayısıyla, sebebiyle, hasebiyle, haysiyetiyle.

ÖDENEK Nedir?


1 . Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat.
2 . Parlamento üyelerine, görevleri sebebiyle verilen, yolluk dışında kalan para.
3 . hukuk Devlet harcamalarının yapılabilmesi için her yılın bütçesiyle yürütme organına verilen harcama izni.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

ÜCRET Nedir?

Bir emeğe karşılık olarak verilen para, işgücünün ederi.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

YETER Nedir?


1 . İhtiyacı karşılayacak kadar olan, kâfi.
2 . ünl. “Kâfi, yetişir, yeterli” anlamlarında bir söz.

YETERSİZ Nedir?


1 . Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz.
2 . Eksiği olan, yetecek kadar olmayan.
3 . Gereken, istenen niteliği olmayan.
4 . Verimli olmayan.

D E E E K K N Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Ekenek, Ödenek,

5 Harfli Kelimeler

Denek, Dönek, Köken,

4 Harfli Kelimeler

Denk, Enek, Keke, Kene,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Ede, Eke, Kek, Kök, Öke,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, En, Ke, Ne, Öd, Ön,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.