EHLİLEŞTİRİLMEK (TDK)

Evcilleştirilmek.

Ehlileştirilmek kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi H , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi K . Başı E sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EVCİ Nedir?

Tatil günlerini evinde geçiren yatılı öğrenci, er vb.

EVCİL Nedir?


1 . Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanabilen (hayvan), ehlî, yabani karşıtı: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . Yerli.

EVCİLLEŞTİRİLMEK Nedir?

Evcil duruma getirilmek, ehlîleştirilmek.

E E E H K L L L M R T İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

İlkelleştirme,

12 Harfli Kelimeler

Eleştirellik, Eleştirilmek,

11 Harfli Kelimeler

Eleştirilme, Eleştirmeli, Etkileşimli,

10 Harfli Kelimeler

Eklemliler, Ekleştirme, Eleştirmek, Hemşirelik, İlerletmek, İliştirmek, İlkelleşme, İşletilmek, Şehirlilik, Şeritlemek, Tilkileşme,

9 Harfli Kelimeler

Ekşitilme, Eleştirel, Eleştirim, Eleştirme, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Eşitlemek, Etkileşim, Etkileşme, İlerlemek, İlerletme, İletilmek, İletişmek, İlişilmek, İliştirme, İlkeleşme, İrileşmek, İşitilmek, İşletilme, Kilitleme, Kiremitli, Kirişleme, Mililitre, Şeritleme, Tehlikeli, Terelelli, Tirelemek,

8 Harfli Kelimeler

Eklemeli, Eleşkirt, Eleştiri, Elleşmek, Elletmek, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Eşitleme, Eşlemeli, Eştirmek, Etkileme, Hermetik, Hikmetli, İkilemli, İkileşim, İkileşme, İkiletme, İkitelli, İlerleme, İletiliş, İletilme, İletişim, İletişme, İlikleme, İlişilme, İrileşme, İrkiltme, İşitilme, İşlemeli, İşlerlik, İşletmek, İtekleme, İtelemek, İtleşmek, Kelleşme, Kertilme, Kirletme, Litrelik, Metrelik,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Ektirme, Eletmek, Elitlik, Ellemek, Elleşme, Elletme, Ellilik, Ellişer, Eltilik, Emirlik, Erillik, Erişmek, Eritmek, Eşilmek, Eşitlik, Eşlemek, Eştirme, Helmeli, Hemşire, İkileme, İlerlek, İletmek, İlişmek, İlletli, İlmikli, İrkiliş, İrkilme, İşetmek, İşitmek, İşkilli, İşlemek, İşletme, İteleme, İtilmek, İtişmek, İtleşme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekşili, Ekşime, Elemek, Elemli, Eletme, Elleme, Emekli, Erimek, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Erkete, Eşelek, Eşilme, Eşleme, Etkili, Etkime, Hellim, Hikmet, Hileli, İkilem, İkişer, İletim, İletiş, İletki, İletme, İlikli, İlişik, İlişim, İlişki, İlişme, İrilik, İşemek, İşetme, İşitim, İşitme,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Eleme, Ellik, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, Hekim, Helik, Helke, Helme, Herek, Herik, Herke, Hikem, İkili, İklim, İleri, İleti, İlkel, İllet, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İrite, İrkme, İrmik, İşeme,

4 Harfli Kelimeler

Ehem, Ehil, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, Hem, Her, Hiş, Hit, İki, İle, İlk, İri, İti, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Leh, Leş, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet, Şii, Tek, Tel, Tem, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Eh, Ek, El, Em, Er, Eş, Et, He, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.