EHEMMİYETLİ (TDK)

Önemli: "Tekaütlük, hayatta düğünler, doğumlar, ölümler cinsinden ehemmiyetli bir gündür."- R. N. Güntekin.

Ehemmiyetli kelimesi baş harfi E son harfi İ olan bir kelime. Başında E sonunda İ olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi H , üçüncü harfi E , dördüncü harfi M , beşinci harfi M , altıncı harfi İ , yedinci harfi Y , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ . Başı E sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CİNS Nedir?


1 . Tür, çeşit: "Portakal, turunç cinsinden bir meyvedir."- .
2 . Aralarında ortak özellikler bulunan varlıklar topluluğu: "Bizim operetlerimiz cinsinden bir sürü halk tiyatroları var."- H. Taner.
3 . Soy, kök, asıl: "Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.
4 . sıfat, argo Garip, tuhaf.
5 . Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu.
6 . sıfat Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan: "Derler ki cins kediler bu çirkinliği gizlemek için tenha yerlerde ölmeye giderlermiş."- P. Safa.

DOĞU Nedir?


1 . Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık, batı karşıtı.
2 . Bulunulan yere göre güneşin doğduğu yönde kalan bölge.
3 . gök bilimi Güneşin 2
1 Mart ve 2
3 Eylülde doğduğu yön.

DOĞUM Nedir?


1 . Doğma işi, tevellüt, veladet.
2 . Bir kimsenin doğduğu yıl.

DÜĞÜ Nedir?


1 . Elendikten sonra geriye kalan en ince bulgur.
2 . Pirinç.

DÜĞÜN Nedir?


1 . Evlenme veya sünnet dolayısıyla yapılan tören, eğlence, cemiyet: "Babam düğünün savaştan sonraya kalmasını uygun görmüş."- A. Gündüz.
2 . mecaz Bir olayı kutlamak için yapılan büyük eğlence veya tören.

EHEMMİYETLİ Nedir?

Önemli: "Tekaütlük, hayatta düğünler, doğumlar, ölümler cinsinden ehemmiyetli bir gündür."- R. N. Güntekin.

HAYA Nedir?

Erbezi torbası, yumurta, °testis.

HAYA Nedir?

Ut, utanç, utanma, sıkılma.

HAYAT Nedir?


1 - Yaşam, dirim.
2 - Doğumdan ölüme kadar geçen süre, °ömür.
3 - Yaşam biçimi, içinde yaşanan koşulların tümü, yaşantı.
4 - Meslek ve durum.
5 - Geçim koşullarının tümü.
6 - Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma.
7 - Yazgı, kader.
8 - Canlı varlık; yaşamayı sağlayan koşulların tümü.
9 - Bir kimsenin tarihsel biyografisi, yaşam öyküsü.

ÖLÜM Nedir?


1 . Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, ahiret yolculuğu, emrihak, irtihal, memat, mevt, vefat: "Çenesinde babamın ölüm günü gördüğüm asabi buruşmalar var."- Y. Z. Ortaç.
2 . Ölme biçimi: "Yanarak ölümü, feciydi."- .
3 . İdam cezası: "Ölüme mahkûm oldu."- .
4 . ünlem Ölmesi istenen canlı için kullanılan bir söz: "Zalimlere ölüm!"- .
5 . mecaz Sona erme, yok olma, ortadan kalkma: "Küçük sanayinin ölümü."- .
6 . mecaz Çok büyük sıkıntı, üzüntü: "Sürgün benim için ölüm gibi bir şey olmuştu."- R. N. Güntekin.

ÖNEM Nedir?

Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durumu, ehemmiyet.

ÖNEMLİ Nedir?


1 . Önemi olan, mühim, ehemmiyetli: "Benim için ne kadar önemli olduğunu tahmin edebilirsiniz."- T. Buğra.
2 . Politik, ekonomik, psikolojik ve askerî açıdan önemli olan, stratejik.

E E E H L M M T Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Ehemmiyetli,

9 Harfli Kelimeler

Ehemmiyet,

8 Harfli Kelimeler

Meyletme,

7 Harfli Kelimeler

Ehliyet, İteleme, Methiye, Yemleme,

6 Harfli Kelimeler

Eletme, Emilme, Emleme, Eyitme, Eyleme, Himmet, İletim, İletme, İlmiye, İmleme, İtilme, Meleme, Meltem, Memeli, Teleme, Telmih, Yeleme,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Eylem, Helme, Heyet, Hilye, İleti, Lehim, Limit, Mehel, Mehil, Mehle, Metil, Meyil, Milim, Mimli, Mitil, Telem, Temel, Teyel, Yelme, Yetim, Yetme, Yitim, Yitme,

4 Harfli Kelimeler

Ehem, Ehil, Elem, Elim, Elit, Elti, Emel, Emet, Emme, Emmi, Etil, Etli, Etme, Hele, Hile, İlim, İlme, İtme, Liet, Lime, Meme, Tehi, Yele, Yeme, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Eti, Hem, Hey, Hit, İle, İti, İye, İyi, Leh, Ley, Lim, Met, Mey, Mil, Mim, Mit, Tel, Tem, Tim, Yel, Yem,

2 Harfli Kelimeler

Eh, El, Em, Et, Ey, He, İl, İm, İt, Le, Me, Mi, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.