EGEMENLİK (TDK)


1 . Egemen olma durumu.
2 . Milletin ve onun tüzel kişiliği olan devletin yetkilerinin hepsi, hükümranlık, hâkimiyet: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."- Anayasa.

Egemenlik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi G , üçüncü harfi E , dördüncü harfi M , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı E sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANAYASA Nedir?

Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi.

DEVLET Nedir?


1 - Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusun ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.
2 - Devletin yönetim katı, °hükümet.
3 - Mutluluk; talih.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EGEMEN Nedir?


1 . Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim: "Egemen devlet."- .
2 . mecaz Sözünü geçiren, üstünlük kazanan.

HEPSİ Nedir?

Varlıkların, şeylerin tümü.

HÜKÜMRAN Nedir?

Egemen.

HÜKÜMRANLIK Nedir?

Egemenlik: "Eskiden Bulgaristan Osmanlı İmparatorluğu'nun hükümranlığı altında bir prenslikti."- .

KAYITSIZ Nedir?


1 . Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan.
2 . Aldırmaz, ilgisiz, umursamaz, lakayıt: "Sert, çabuk unutan kayıtsız bir asker durumu alacaktı."- H. E. Adıvar.
3 . mecaz Bir şarta bağlı olmayan.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ONUN Nedir?

O adılının tamlayan durumu.

ŞARTSIZ Nedir?


1 . Şarta bağlı olmayan, koşulsuz.
2 . Dinî bakımdan şartlanmamış.

TÜZEL Nedir?


1 . Hukukla ilgili, hukuki, hukuksal.
2 . Hükümle ilgili, hükmi.

YETKİ Nedir?

Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet: "Büyük Millet Meclisi Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa'ya devretmişti."- T. Buğra.

E E E G K L M N İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Egemenlik,

8 Harfli Kelimeler

Enikleme, Gelinmek, Genelmek, İnekleme,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Elenmek, Gelenek, Gelinme, Genelme, İlenmek, İnlemek,

6 Harfli Kelimeler

Egemen, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elemge, Elenme, Emekli, Enemek, Geleme, Geleni, Gelmek, Gemlik, Genlik, İlenme, İnleme, Keleme, Kelime, Kengel, Meleke, Melike,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Eleme, Elgin, Elmek, Emlik, Eneme, Engel, Enlem, Gelen, Gelin, Gelme, Genel, İlmek, İmlek, İnmek, Kelem, Liken, Melek, Melik, Nemli, Nikel,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, Gele, Gemi, Gene, Gine, İken, İlke, İlme, İmge, İnek, İnme, Kele, Keme, Kene, Kile, Leke, Lime, Link, Meke, Meni, Mine, Mink,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Elk, Gem, Gen, İle, İlk, Kel, Kem, Kil, Kim, Kin, Lig, Lim, Men, Mil, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Ge, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.