EFSANEVİ (TDK)

Efsanelerde geçen, kendisi için efsaneler düzülen veya efsaneyi andırır nitelikte olan (kimse, hayvan, yer), menkıbevi: "O günün benim için en büyük nimeti o efsanevi başı yakından görmem olmuştur."- A. Haşim.

Efsanevi kelimesi baş harfi E son harfi İ olan bir kelime. Başında E sonunda İ olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi F , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi E , yedinci harfi V , sekizinci harfi İ . Başı E sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

EFSANE Nedir?


1 . Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence.
2 . mecaz Gerçeğe dayanmayan, asılsız söz, hikâye vb: "Hamdi'nin hayatına dair uydurulmuş efsanelerden birisi de onun müthiş bir aşk yüzünden bu hâle geldiğidir."- Y. K. Karaosmanoğlu.

EFSANEVİ Nedir?

Efsanelerde geçen, kendisi için efsaneler düzülen veya efsaneyi andırır nitelikte olan (kimse, hayvan, yer), menkıbevi: "O günün benim için en büyük nimeti o efsanevi başı yakından görmem olmuştur."- A. Haşim.

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇEN Nedir?

Bir önceki (hafta, ay, yaz, kış vb.): "Yine bir gün o kızı geçen yıl gördüğü incirlikte bir daha gördü."- O. C. Kaygılı.

GÖRME Nedir?

Görmek işi, rüyet.

GÜNÜ Nedir?


1 . Haset.
2 . Zamanından önce doğan yavru.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

MENKIBE Nedir?


1 . Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye.
2 . Olağanüstü olaylarla ilgili anlatı: "Kemalettin Bey, bize sağda ve solda, alçak, yüksek nihayetsiz tepelerin harp menkıbelerini anlatıyordu."- H. E. Adıvar.

NİMET Nedir?


1 - İyilik, lütuf, ihsan.
2 - İyi yaşamak için gerekli her şey.
3 - Yiyecek, içecek, özellikle ekmek.
4 - Yararlanılan olanak.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

NİTELİK Nedir?


1 . Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet: "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş."- A. İlhan.
2 . Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.
3 . felsefe Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçebilen özellik, keyfiyet.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLMUŞ Nedir?


1 - Olgunlaşmış, ergin.
2 - Oluşmuş.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAKINDAN Nedir?


1 . Yakın bir yerden, yakın olarak: "Yakından bakılırsa iyi görülür."- .
2 . mecaz Çok dikkatli, titiz bir biçimde: "Hükûmet gibi müttefik kuvvetlerin ajanları da olayları yakından gözetliyorlardı."- T. Buğra.

A E E F N S V İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Efsanevi,

6 Harfli Kelimeler

Efsane, Sefine, Senevi,

5 Harfli Kelimeler

Avene, Enfes, Esnaf, Evsaf, Evsin, İnsaf, Nefes, Nefis,

4 Harfli Kelimeler

Afis, Anif, Ense, Enva, Esef, Esen, Esin, Esna, Evin, Fani, Fena, İane, İfna, Nafi, Naif, Nesi, Neva, Nisa, Safi, Sefa, Sena, Sene, Sevi, Sine, Vasi, Vefa, Vena,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Ani, Asi, Efe, Fan, Fas, Fen, Fes, Fin, İfa, İsa, Nas, Nev, Saf, San, Sav, Sen, Sif, Sin, Van,

2 Harfli Kelimeler

Af, An, As, Av, En, Es, Ev, Fa, Fe, İn, İs, Ne, Se, Si, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.