EFSANELEŞTİRMEK (TDK)

Efsane durumuna getirmek: "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.

Efsaneleştirmek kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi F , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi E , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi K . Başı E sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EFSANE Nedir?


1 . Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence.
2 . mecaz Gerçeğe dayanmayan, asılsız söz, hikâye vb: "Hamdi'nin hayatına dair uydurulmuş efsanelerden birisi de onun müthiş bir aşk yüzünden bu hâle geldiğidir."- Y. K. Karaosmanoğlu.

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

İLLE Nedir?

İlla.

NEDEN Nedir?


1 . Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep: "İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor."- A. İlhan.
2 . zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin: "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.
3 . felsefe Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

ŞARK Nedir?

Doğu.

ŞARKLI Nedir?

Doğulu: "Biz Şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

A E E E E F K L M N R S T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Efsaneleştirmek,

14 Harfli Kelimeler

Efsaneleştirme,

13 Harfli Kelimeler

Esnekleştirme,

12 Harfli Kelimeler

Efsaneleşmek, İşaretlenmek, Keratinleşme,

11 Harfli Kelimeler

Askerileşme, Efsaneleşme, Firketeleme, İşaretlemek, İşaretlenme, Kanserleşme, Neftileşmek, Neşterlemek, Senetleşmek, Serinleşmek, Serinletmek, Şereflenmek, Tasniflemek,

10 Harfli Kelimeler

Aktifleşme, Asrileşmek, Ateşlenmek, Ekleştirme, Eleştirmek, Eleştirmen, Enseletmek, Erinleşmek, Ertelenmek, Eseflenmek, Esenleşmek, Esnekleşme, Esterleşme, Eşitlenmek, Eterleşmek, Etkinleşme, Fakirleşme, Fiştekleme, Fitnelemek, Frenkleşme, İsteklenme, İşaretleme, Kafirleşme, Kesinleşme, Nefeslemek, Neftileşme, Neşterleme, Raşelenmek, Restleşmek, Sakinleşme, Senetleşme, Serinlemek, Serinleşme, Serinletme, Sertlenmek, Sertleşmek, Sirkelenme, Sirkeleşme, Şekerlenme, Şereflenme,

9 Harfli Kelimeler

Afişlemek, Aksilenme, Aksileşme, Asileşmek, Asrileşme, Ateşlemek, Ateşlenme, Efelenmek, Efeleşmek, Eleştirme, Ensefalit, Enselemek, Enseletme, Erinleşme, Ertelemek, Erteleniş, Ertelenme, Eseflenme, Esenlemek, Esenleşme, Esinlemek, Eskileşme, Eşelenmek, Eşitlemek, Eşitlenme, Eterlemek, Eterleşme, Etkilenme, Etkileşme, Fasletmek, Ferasetli, Fermeneli, Fiskeleme, Fişlenmek, Fişletmek, Fitlenmek, Fitneleme, Frenlemek, İtelenmek, Kafesleme,

8 Harfli Kelimeler

Afişleme, Asetilen, Asileşme, Ateşleme, Efeleniş, Efelenme, Efeleşme, Efilemek, Efsaneli, Eksiltme, Eleşkirt, Enikleme, Enseleme, Erteleme, Esenleme, Esinleme, Esmerlik, Esnetmek, Esritmek, Estirmek, Eşelemek, Eşelenme, Eşitleme, Eşlenmek, Eştirmek, Etekleme, Eterleme, Etkileme, Etlenmek, Fasletme, Felemenk, Fişlemek, Fişlenme, Fişletme, Fitlemek, Fitlenme, Frenleme, İnekleme, İnletmek, İskerlet,

7 Harfli Kelimeler

Aferist, Aksetme, Alfenit, Arsenik, Aşermek, Ateşkes, Ateşlik, Efemine, Efileme, Eklenme, Eklenti, Ekleşme, Ekletme, Eksilen, Eksilme, Ekstrem, Ekşitme, Ektirme, Elastik, Element, Elenmek, Eletmek, Emektar, Ensefal, Entrika, Ereksel, Erfelek, Erinmek, Erişmek, Eritmek, Ermenek, Erselik, Ersemek, Esenler, Esenlik, Esermek, Esirmek, Eskitme, Eslemek, Esnemek,

6 Harfli Kelimeler

Aferin, Aksine, Aktris, Aleksi, Anemik, Arkeen, Asetik, Askeri, Aşerme, Aşiret, Ateşin, Ateşli, Efelek, Efelik, Eflani, Efsane, Ekarte, Ekilme, Ekleme, Ekseri, Ekstra, Ekstre, Ekşime, Eleman, Elemek, Elenme, Elenti, Eletme, Emanet, Emaret, Emekli, Enemek, Enişte, Entari, Erimek, Erinme, Erişme, Erişte, Eriten, Eritme,

5 Harfli Kelimeler

Afişe, Afşin, Akemi, Aklen, Aktif, Aleni, Altes, Amele, Anele, Anemi, Anime, Anket, Antik, Antre, Arefe, Arife, Arsin, Asker, Aslen, Astik, Atfen, Efekt, Efkar, Eflak, Efrat, Eklem, Ekler, Ekran, Eksen, Ekser, Eksin, Eleme, Elmas, Elmek, Email, Emare, Emlak, Emlik, Emsal, Emtia,

4 Harfli Kelimeler

Afet, Afis, Afiş, Aile, Akil, Akim, Akis, Akit, Akli, Akne, Akse, Aksi, Alem, Alet, Alim, Amel, Amfi, Amil, Amin, Amir, Amit, Anif, Arif, Arşe, Asil, Asit, Asli, Asri, Aşir, Atel, Ateş, Atik, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Ekti, Elan,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Aks, Ali, Alt, Ani, Ant, Ari, Ark, Arş, Art, Asi, Ask, Ast, Aşk, Ate, Ati, Efe, Eke, Ela, Elk, Erk, Eti, Fak, Fal, Fan, Far, Fas, Faş, Fek, Fel, Fen, Fer, Fes, Fil, Fin, Fiş, Fit, İfa,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Am, An, Ar, As, Aş, At, Ek, El, Em, En, Er, Es, Eş, Et, Fa, Fe, İl, İm, İn, İs, İş, İt, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ne, Ra, Re, Se, Si, Şe, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.