EDEPSİZLİK (TDK)

Utanmazlık, sıkılmazlık, terbiyesizlik, şirretlik: "Asıl garibi benim bin türlü edepsizlikler yapacağını zannettiğim sütnine de susuyor, önüne bakıyor."- R. H. Karay.

Edepsizlik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi D , üçüncü harfi E , dördüncü harfi P , beşinci harfi S , altıncı harfi İ , yedinci harfi Z , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı E sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EDEP Nedir?


1 . Toplum töresine uygun davranma: "Olur şey mi bu, haydi edebinle çık git, çekil karşımdan!"- A. Ş. Hisar.
2 . İyi ahlak, incelik, terbiye.

EDEPSİZ Nedir?


1 . Utanılacak işleri sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz (kimse).
2 . Sakınılacak kötü (kimse), şirret: "Sen şimdi yukarı çıkar, bu edepsizi defedersin."- R. N. Güntekin.

EDEPSİZLİK Nedir?

Utanmazlık, sıkılmazlık, terbiyesizlik, şirretlik: "Asıl garibi benim bin türlü edepsizlikler yapacağını zannettiğim sütnine de susuyor, önüne bakıyor."- R. H. Karay.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

SIKI Nedir?


1 . Dar: "Sıkı bir kemer."- .
2 . İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan: "Sıkı bir denk."- .
3 . Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek.
4 . Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı.
6 . Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk.
7 . Cimri.
8 . zarf Sıkıca, iyice: "Sıkı giyinmek."- .
9 . isim Disiplin.
10 . isim Zorlayıcı durum: "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."- . 1
1 . isim Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz. 1
2 . Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin.

SIKILMA Nedir?


1 . Sıkılma işi.
2 . mecaz Utanma ve çekinme duygusu, hicap.

SIKILMAZ Nedir?

Sıkılması olmayan, utanmaz, yüzsüz.

SIKILMAZLIK Nedir?

Sıkılmaz olma durumu.

SÜTNİNE Nedir?

Sütanne: "Taze süt kokusu değil de hani emzikli kadınlara, sütninelere has, o biraz ekşi, kekremsi koku vardır ya, o..."- H. Taner.

ŞİRRET Nedir?

Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz, yaygaracı.

ŞİRRETLİK Nedir?


1 . Şirret olma durumu, yaygaracılık.
2 . Şirretçe davranış: "Annesinin şirretliğinden, mesele çıkarması ihtimalinden ürkerek ona bir şey söylemiyordu."- H. E. Adıvar.

TERBİ Nedir?


1 - Dördün.
2 - Dörtleme.

TERBİYE Nedir?


1 . Eğitim: "Hepsi de karşılıklı bir iyilik ve bir terbiyeden istifade etmekteydiler."- A. Ş. Hisar.
2 . Görgü.
3 . Bazı yemeklerin suyunu türlü yollarla koyulaştırma.
4 . Eti, pişirmeden önce çeşitli baharatlar, yağ, salça vb. şeyler içinde bir süre bekletme.
5 . Hayvanı alıştırma: "Sessiz sinema filminde bir yabani atın terbiye sahnesi gösteriliyordu."- F. R. Atay.

TERBİYESİZ Nedir?


1 . Terbiyesi olmayan.
2 . Topluluk kurallarına aykırı davranan: "Böyle bir terbiyesiz, misafir diye çağrılır mı? Misafir böyle şey yapar mı?"- R. N. Güntekin.

TERBİYESİZLİK Nedir?


1 . Terbiyesiz olma durumu.
2 . Terbiyesizce davranış.

TÜRLÜ Nedir?


1 . Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.
2 . isim Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

UTANMA Nedir?


1 . Utanmak durumu, teeddüp: "İradesizliğimden utanma duymamaya da alıştım."- R. H. Karay.
2 . Utanma duygusu.

UTANMAZ Nedir?

Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız: "Utanmazlık siyasetinin veya utanmaz siyasinin önünde sonunda foyası meydana çıkar."- B. Felek.

UTANMAZLIK Nedir?

Utanmaz olma durumu, yüzsüzlük, arsızlık: "Hicap bir ayıp, utanmazlık, sıkılmazlık, yılışıklık bir meziyet oldu."- B. Felek.

D E E K L P S Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Edepsizlik,

8 Harfli Kelimeler

Deliksiz,

7 Harfli Kelimeler

Edepsiz, Eldesiz, Lekesiz, Sekizli,

6 Harfli Kelimeler

Dilsiz, Dipsiz, Dizlik, Edepli, İpekli, İskele, Keseli, Kilise, Likide, Pideli, Pislik, Sekili, Sepili, Zedeli,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Dikel, Dikiz, Dikse, Dilek, Dilsi, Dipli, Dizek, Dizel, Ekili, Eksiz, Elips, Eskil, Eskiz, Eslek, İplik, İpsiz, İzlek, Kelep, Keles, Kepez, Kesel, Kilis, Kiliz, Kilsi, Klips, Pesek, Pisik, Sekel, Sekil, Sekiz, Selek, Sepek, Sidik, Silik, Silki,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Disk, Dize, Dizi, Edep, Edik, Edip, Ekip, Ekli, Eksi, Elde, Elek, Elik, Epik, Esik, Eski, Ezel, Ezik, İdil, İkiz, İlik, İlke, İpek, İpsi, İsli, Kedi, Kele, Kese, Kesp, Kile, Kils, Kipe, Klip, Leke, Lise, Peki, Pide, Pike, Pili,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dil, Dip, Diz, Ede, Edi, Eke, Elk, Epe, İde, İki, İle, İlk, Kel, Kep, Kes, Kez, Kil, Kip, Lep, Pek, Pes, Pik, Pil, Pis, Sek, Sel, Sik, Siz, Ski, Zil,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Es, İl, İp, İs, İz, Ke, Ki, Le, Pe, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.