EBERT (TDK)

Tifoya neden olan "ebert basili" teriminde geçer.

Ebert kelimesi baş harfi E son harfi T olan bir kelime. Başında E sonunda T olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi B , üçüncü harfi E , dördüncü harfi R , beşinci harfi T . Başı E sonu T olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASİL Nedir?

Bakterilerin çomak biçiminde ince uzun olan türü.

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇER Nedir?


1 . Yürürlükte bulunan, geçerliği olan, kullanılan: "Geçer para."- .
2 . Beğenilen, makbul, mergup.
3 . Geçme özelliği olan.
4 . isim Geçer not: "Türkçe dersinden geçer almışım."- .

NEDEN Nedir?


1 . Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep: "İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor."- A. İlhan.
2 . zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin: "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.
3 . felsefe Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TERİM Nedir?


1 . Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah: "Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar."- F. R. Atay.
2 . mantık Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.
3 . matematik Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
4 . matematik Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
5 . matematik Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.

TİFO Nedir?

Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan, ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, karahumma.

B E E R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Beter, Teber,

4 Harfli Kelimeler

Bere, Ebet, Erte, Eter, Tere,

3 Harfli Kelimeler

Bet, Bre, Ebe, Ret, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Be, Er, Et, Re, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.