EŞZAMANLILIK (TDK)

Belli bir evrede görülen dilbilim olgularının, olaylarının özelliği, °senkroni.

Eşzamanlılık kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı E sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

DİLBİLİM Nedir?

Dillerin evrimini, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve sözdizimi bakımından genel ya da karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, °lisaniyat, °lengüistik.

EVRE Nedir?

Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

OLGU Nedir?


1 . Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa: "Bilim yoluyla olguları kavrayıp sıralayabiliriz."- O. Hançerlioğlu.
2 . Varlığı deneyle kanıtlanmış şey.
3 . edebiyat Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

A A E I I K L L M N Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Aşınmazlık, Kızıllaşma,

9 Harfli Kelimeler

Akıllanış, Alışılmak, Ilıklaşma, Işıklanma, Işınlamak, Kızılelma,

8 Harfli Kelimeler

Akışmalı, Alışılma, Almazlık, Azmanlık, Işıklama, Işılamak, Işınlama, Kıllanma, Lazımlık, Namazlık, Nazlılık, Şamanlık,

7 Harfli Kelimeler

Akışmaz, Alınlık, Alınmak, Alışkan, Alışkın, Alışmak, Almaşık, Almaşlı, Anılmak, Anızlık, Anlaklı, Anlamlı, Anlaşık, Anmalık, Aşıkane, Aşılmak, Aşınmak, Aşınmaz, Azınlık, Azışmak, Elmalık, Ilınmak, Işılama, Kalımlı, Kalınma, Kalmalı, Kamışlı, Kaşınma, Kazanım, Kazanış, Kazılış, Kazılma, Kazınma, Kılınma, Kınlama, Kışlama, Kızılma, Kızışma, Lamekan, Maşalık,

6 Harfli Kelimeler

Akıllı, Akışlı, Akışma, Alaşım, Alımlı, Alınış, Alınma, Alışık, Alışkı, Alışma, Allame, Amalık, Analık, Anılık, Anılış, Anılma, Anızlı, Aşıklı, Aşılma, Aşınım, Aşınma, Aşkale, Azalış, Azıklı, Azışma, Elaman, Elkızı, Elmalı, Ikınma, Iklama, Ilımak, Ilıman, Ilınma, Işılak, Işımak, Kalleş, Kamalı, Kaşane, Kaşıma, Kazaen,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Aklen, Akman, Akmaz, Akşam, Akşın, Alkan, Alkım, Alkış, Allem, Allık, Almak, Alman, Almaş, Amelı, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Anzak, Aşılı, Aşkın, Aşlık, Aşmak, Azılı, Azlık, Azmak, Azman, Emlak, Enkaz, Eşkal, Ilıma, Işıma, Işkın, Kalan, Kalem, Kalım, Kalın, Kalış,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akın, Akış, Aklı, Akma, Akne, Alan, Alaz, Alem, Alık, Alım, Alın, Alış, Allı, Alma, Amal, Aman, Amel, Anal, Anam, Anık, Anız, Anka, Anma, Aşık, Aşım, Aşma, Azık, Azış, Azma, Elan, Elma, Eman, Enam, Ezan, Ilık, Ilım, Işık, Işıl,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Aşı, Aşk, Aza, Azı, Ela, Elk, Eza, Kal, Kam, Kan, Kaş, Kaz, Kel, Kem, Keş, Kez, Kıl, Kın, Kış, Kız, Lak, Lal, Lam, Lan, Laz, Leş, Mal, Maş, Men, Nal, Nam, Naz, Nem, Şak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Aş, Az, Ek, El, Em, En, Eş, Ke, La, Le, Me, Ne, Şe, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.