EŞLEMESİZ (TDK)


1 . Görüntü ve ses kuşakları veya ses kuşakları arasında eşleme bulunmayan (film).
2 . Eşlemesi bozulmuş olan (film).

Eşlemesiz kelimesi baş harfi E son harfi Z olan bir kelime. Başında E sonunda Z olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Z . Başı E sonu Z olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EŞLEM Nedir?

Kopya.

EŞLEME Nedir?


1 - Eşlemek eylemi.
2 - Görüntü ve ses kuşakları arasındaki bağ, °senkronizasyon.

GÖRÜNTÜ Nedir?


1 . Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet.
2 . Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. ile oluşturulan biçimi, hayal.
3 . Manzara.
4 . fizik Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. araçlarla oluşturulan biçimi, hayal.
5 . matematik Sayı doğrusu üzerinde bir sayıya karşı gelen nokta.
6 . sinema, TV (***) Bir film üzerinde sıralanmış resimlerin gösterici yardımıyla ekrana art arda düşürülmesi sonunda hareketin yeniden kurulmasıyla ortaya çıkan görünüş, görüntülük üzerindeki hareketli resimler bütünü.

KUŞAK Nedir?


1 . Bele sarılan uzun ve enli kumaş: "Kuşağının arasından bir iri tütün tabakası çıkarıp bana uzattıktan sonra..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Sağlamlığını artırmak için bir şeyin çevresine geçirilen ağaçtan veya metalden bağ.
3 . gök bilimi Yeryüzünde veya herhangi bir gök cisminde belli şartları sağlayan bölge: "İklim kuşakları. Zaman kuşakları."- .
4 . coğrafya Yeryüzünün kutuplar, kutup daireleri ve dönencelerle belirlenen beş bölümünden her biri, küre kuşağı: "Isı kuşak."- .
5 . felsefe Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu: "Sanat kuşağı."- .
6 . matematik Bir küre yüzeyi, paralel iki düzlemle kesildiğinde iki kesitin arasında kalan bölüm.
7 . sinema, TV (***) Henüz birleştirilmemiş ses ve görüntü taşıyan filmler.
8 . TV (***) Televizyonda programlar için ayrılmış özel zaman dilimi: "Çizgi film kuşağı."- .
9 . toplum bilimi Yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyon: "Bugünkü kuşak benim kuşağımın bir hikâyesini dinlemelidir."- F. R. Atay.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E E E L M S Z İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Eşlemesiz,

7 Harfli Kelimeler

Elemsiz, Sezilme,

6 Harfli Kelimeler

Esleme, Eşilme, Eşleme, Ezilme, İsleme, İşleme, İzleme, Mesele,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Elzem, Eseme, Eşlem, Eşsiz, İşeme, İşlem, İzlem, Lemis, Meles, Meleş, Melez, Mesel, Misel, Selim, Semiz, Seziş, Sezme, Silme, Şemse, Şilem,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Emel, Emiş, Esim, Esme, Eşli, Eşme, Ezel, Ezme, İlme, Lime, Lise, Meşe, Meze, Sele, Seme, Sezi, Şems, Şile, Zile,

3 Harfli Kelimeler

İle, Leş, Lim, Mil, Mis, Sel, Sem, Sim, Siz, Şem, Zem, Zil,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Es, Eş, İl, İm, İs, İş, İz, Le, Me, Mi, Se, Si, Şe, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.