EŞGÜDÜMCÜ (TDK)

Türlü işler arasında düzen ve uyum sağlayan (kimse), °koordinatör.

Eşgüdümcü kelimesi baş harfi E son harfi Ü olan bir kelime. Başında E sonunda Ü olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi G , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi D , altıncı harfi Ü , yedinci harfi M , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi Ü . Başı E sonu Ü olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

TÜRLÜ Nedir?


1 . Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.
2 . isim Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

UYUM Nedir?


1 . Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk: "Gerçekten de sonsuz bir sessizlik, bir uyum, bir şiir sarmıştı ortalığı."- N. Araz.
2 . Toplumsal çevreye veya bir duruma uyma, uyum sağlama, intibak, entegrasyon.
3 . biyoloji Bir cismin görüntüsünü tam ağ tabaka üzerine düşürebilmek için göz merceğinin dışbükeylik derecesini çoğaltıp azaltması olayı, mutabakat.
4 . dil bilimi Ortak özellikleri açısından sesler arasındaki uygunluk, harmoni.

C D E G M Ü Ü Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Güdümcü,

6 Harfli Kelimeler

Güdücü,

5 Harfli Kelimeler

Düşme, Güdüm, Gümüş, Üşüme,

4 Harfli Kelimeler

Güce, Gücü, Güdü, Güme, Müge, Üşme,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Dem, Düş, Gem, Güm, Şem,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, Em, Eş, Ge, Me, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.