EŞELEME (TDK)

Eşelemek işi: "Anadolu'yu ana yurt saymaya, topraklarımızın tarihini onunla eşelemeye Atatürk ile başlamışız."- S. Eyuboğlu.

Eşeleme kelimesi baş harfi E son harfi E olan bir kelime. Başında E sonunda E olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi E , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi E . Başı E sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EŞELEME Nedir?

Eşelemek işi: "Anadolu'yu ana yurt saymaya, topraklarımızın tarihini onunla eşelemeye Atatürk ile başlamışız."- S. Eyuboğlu.

EŞELEMEK Nedir?


1 . Toprak, kül gibi toz durumunda bulunan şeyleri hafifçe kazıp karıştırmak: "Eşeledik külleri, kıvılcımlar parladı."- C. Uçuk.
2 . Dağıtıp karıştırmak: "Canan'ın odasında, ayaklarıyla yorganı eşeleyip karyolayı sarsarak hıçkırırken buldu."- P. Safa.
3 . mecaz Bir işin, sorunun aslını anlamaya çalışmak, kurcalamak: "Bunu burada eşeleyip kimseyi üzmek istemeyiz."- H. Taner.

ONUN Nedir?

O adılının tamlayan durumu.

SAYMA Nedir?

Saymak işi, ad, tadat.

TARİH Nedir?


1 . Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün: "1
9 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu."- .
2 . Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.
3 . Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı: "Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!"- R. H. Karay.
4 . Tarih kitabı: "Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi."- .
5 . Tarih dersi: "Ertesi gün, tarih imtihanı vardı."- Y. Z. Ortaç.

TARİHİ Nedir?

Tarihsel.

TOPRAK Nedir?


1 . Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü: "Kara toprak. Kireçli toprak. Killi toprak."- .
2 . sıfat Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış: "İki toprak duvarın birleştiği bir girintide diz üstü büzülmüş görünüyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Arazi, tarla: "Köylüye toprak dağıtmak."- .
4 . jeoloji Kara: "Toprağa ayak basmak."- .
5 . mecaz Ülke: "Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok."- R. E. Ünaydın.

YURT Nedir?


1 . Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan: "Türk yurduna Türkiye denir."- .
2 . Memleket: "Gerideki yurdunu on beş günden fazla boş bırakmak istemez."- F. R. Atay.
3 . Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum: "Güçsüzler yurdu."- .
4 . Göçebe Türklerin oturduğu çadır.
5 . Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer.
6 . mecaz Diyar: "Bu köy pehlivanlar yurdudur."- .
7 . mecaz Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan.
8 . halk ağzında Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer.
9 . eskimiş Sahip olunan arazi, emlak.

E E E E L M Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Eşeleme,

6 Harfli Kelimeler

Eşleme,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Eşlem, Meleş,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Emel, Eşme, Meşe,

3 Harfli Kelimeler

Leş, Şem,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Eş, Le, Me, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.