EŞEKLEŞMEK (TDK)

Çok anlayışsız ve kaba davranışlarda bulunmak.

Eşekleşmek kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi E , dördüncü harfi K , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı E sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAYIŞSIZ Nedir?


1 . Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi.
2 . Hoşgörüsüz.

BULUNMAK Nedir?


1 . Bulma işine konu olmak: "Yerde para bulundu."- .
2 . (-de) Herhangi bir durumda olmak: "Hayırlı bir işe yardımda bulunmuş oluyorsunuz."- R. H. Karay.
3 . (-de) Bir yerde olmak: "İçinde bulunduğumuz tarihte Osmanlı Devleti'nin temelleri çökmüş, ömrü tamam olmuştu."- Atatürk.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

KABA Nedir?


1 . Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı: "Cebinden kaba fil dişi saplı bir de çakı çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Taneleri iri: "Kaba çakıl."- .
3 . Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse): "Kaba, hantal, şivesiz, bir sürü adamlar kafesinin önüne toplanırlar."- R. H. Karay.
4 . Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli: "Kaba bir yün döşekle temiz bir şilte, yastık yorgan buldum."- H. R. Gürpınar.
5 . isim Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer.
6 . mecaz Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü: "Çocuklardan biri ağzından çok fena, çok kaba bir şey kaçırdı."- O. C. Kaygılı.

E E E E K K L M Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Eşekleşmek,

9 Harfli Kelimeler

Eşekleşme,

8 Harfli Kelimeler

Ekleşmek, Eşelemek, Eşleşmek, Kekeleme, Keşlemek, Keşmekeş,

7 Harfli Kelimeler

Eklemek, Ekleşme, Eşeleme, Eşlemek, Eşleşme, Kekleme, Keşleme,

6 Harfli Kelimeler

Ekleme, Elemek, Eşelek, Eşleme, Kekeme, Keleme, Meleke,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekmek, Eleme, Elmek, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Kelek, Kelem, Keleş, Keşke, Melek, Meleş, Şekel, Şelek,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Eşek, Eşme, Keke, Kele, Keme, Leke, Meke, Meşe, Meşk,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Kek, Kel, Kem, Keş, Leş, Şek, Şem, Şeş,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Eş, Ke, Le, Me, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.