EŞDEPREMSEL (TDK)

Depremin aynı şiddette belirlendiği bütün noktaları birleştiren "eşdepremsel eğri" teriminde geçer.

Eşdepremsel kelimesi baş harfi E son harfi L olan bir kelime. Başında E sonunda L olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi P , altıncı harfi R , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi E , onbirinci harfi L . Başı E sonu L olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYNI Nedir?


1 - Başkası değil, yine o....
2 - Ayırt edilemeyecek kadar benzeri, özdeşi, tıpkısı.
3 - Bir değerde, eşit, özdeş, tıpkı, °müsavi.
4 - Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan, eşit.

BELİ Nedir?

Evet.

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

DEPREM Nedir?

Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele.

EĞRİ Nedir?


1 . Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, münhani, doğru karşıtı: "Eğri bir yol."- .
2 . Yay gibi kavislenmiş, eğmeçli, mukavves: "Eğri kılıç."- .
3 . Yatay veya düşey olmayan, bütünüyle bir yana eğilmiş bulunan, eğik, mail: "Eğri bir masa."- .
4 . zarf Yanlış bir biçimde: "Gazetecilik bu oğlum, eğri, doğru yazılıp çıkmalı."- M. Ş. Esendal.
5 . isim Bir olayın şiddetindeki azalış ve çoğalışları gösteren çizgi: "Sıcaklık eğrisi. Hava nemi eğrisi."- .
6 . isim, matematik Doğru veya düz olmayan çizgi, yüzey.

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇER Nedir?


1 . Yürürlükte bulunan, geçerliği olan, kullanılan: "Geçer para."- .
2 . Beğenilen, makbul, mergup.
3 . Geçme özelliği olan.
4 . isim Geçer not: "Türkçe dersinden geçer almışım."- .

NOKTA Nedir?


1 . Çok küçük boyutlarda işaret, benek.
2 . Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret.
3 . Yer: "Köşkten çıktık ve bahçenin her noktasını uzun uzun durup konuşarak dolaştık."- A. Haşim.
4 . Konu, konu ile ilgili önemli bölüm: "Genç adam, o noktada alaka uyandırıcı bir şey keşfetmiş gibiydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . Nöbetçi bulunan yer: "Orada polis noktası var."- .
6 . Nöbetçi, gözcü, bekçi: "O yokuşun başındaki küçücük karakolun her gece çıkardığı noktayı unutuyorsunuz."- Ö. Seyfettin.
7 . mecaz Sınır, derece, radde: "Savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada..."- .
8 . dil bilgisi Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.).
9 . matematik Hiçbir boyutu olmayan işaret.
10 . spor Orta nokta.

ŞİDDET Nedir?


1 - Bir devinimin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik.
2 - Hız2.
3 - (Duygu ya da davranış için) Aşırılık.
4 - Karşıt görüşte olanlara, inandırma ya da uzlaştırma yerine kaba kuvvet kullanma.

TERİM Nedir?


1 . Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah: "Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar."- F. R. Atay.
2 . mantık Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.
3 . matematik Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
4 . matematik Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
5 . matematik Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.

D E E E E L M P R S Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Perdeleme, Serpeleme,

8 Harfli Kelimeler

Depreşme, Deşeleme, Pesleşme, Presleme, Sepeleme,

7 Harfli Kelimeler

Delepme, Derleme, Eşeleme, Medrese,

6 Harfli Kelimeler

Deprem, Derlem, Erseme, Eserme, Esleme, Eşleme, Mesele, Meşrep, Peleme, Pereme, Perese, Semere, Serpme, Şlempe,

5 Harfli Kelimeler

Delme, Derme, Deşme, Eleme, Erdem, Eseme, Esmer, Eşlem, Meles, Meleş, Meres, Mesel, Peder, Perde, Prese, Remel, Reşme, Semer, Serme, Sperm, Şemse,

4 Harfli Kelimeler

Deme, Dere, Ders, Edep, Eder, Elde, Elem, Emel, Eper, Erme, Eser, Esme, Esre, Eşme, Meşe, Pres, Reel, Sele, Selp, Seme, Sere, Şems,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Ede, Epe, Lep, Leş, Pes, Peş, Sel, Sem, Ser, Şem, Şer,

2 Harfli Kelimeler

De, El, Em, Er, Es, Eş, Le, Me, Pe, Re, Se, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.