EŞBACAKLILAR (TDK)

Denizlerde, karalarda ve tatlı sularda, başka hayvanların asalağı, asalakların arakonakçısı ya da özgür olarak yaşayan kabuklular takımı.

Eşbacaklılar kelimesi baş harfi E son harfi R olan bir kelime. Başında E sonunda R olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi B , dördüncü harfi A , beşinci harfi C , altıncı harfi A , yedinci harfi K , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi L , onbirinci harfi A , onikinci harfi R . Başı E sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAK Nedir?


1 . Ter.
2 . Pirinç ve şeker kamışından elde edilen bir tür rakı. arak isim, argo Çalma.

ARAKONAKÇI Nedir?

Asalağın, gelişme evreleri sırasında beslenip barındığı konakçılardan her biri.

ASAL Nedir?

Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, esasi.

ASALAK Nedir?


1 . Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlı, parazit.
2 . sıfat, mecaz Başkalarının sırtından geçinen (kimse), abacı, ekti, otlakçı, tufeyli.

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

DENİ Nedir?

Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KABUKLULAR Nedir?

Kabukları yapılarındaki kireçli tuzlar dolayısıyla sertleşmiş olan, solunum aygıtları balıklara benzeyen, çok hücreli hayvanlardan eklem bacaklılar sınıfı: "Yengeç ve ıstakoz kabuklulardandır."- .

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

ÖZGÜR Nedir?


1 . Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür: "Muallim Naci'den önceki çevirmenler de çok özgür bir çeviriden yanadırlar."- S. Birsel.
2 . Yönetim bakımından yabancı bir gücün etkisi altında bulunmayan, başka bir yönetime bağlı olmayan, bağımsız, hür (ulus, ülke).
3 . Kendi kendine hareket etme, davranma, karar verme gücü olan.
4 . Tutuklu olmayan, hür.
5 . Başkasının kölesi olmayan, hür.
6 . Siyasi bir güç tarafından denetlenmeyen, engellenmeyen: "Özgür basın. Özgür girişim."- .

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

TATLI Nedir?


1 . Şeker tadında olan: "Tatlı nar. Tatlı elma."- .
2 . Acı olmayan, içilebilen, yenilebilen: "Tatlı su. Tatlı salatalık."- .
3 . isim Şekerle veya şekerli şeylerle yapılan yiyecek: "Baklava, revani, lokma birer tatlıdır."- .
4 . zarf Hoşa gidecek bir biçimde, tatlılıkla: "Ne tatlı bakıyordu."- .
5 . mecaz İnsanı çeken, göze, kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren: "Bu acı adam, tatlı ve nüktedandı."- Y. Z. Ortaç.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

A A A B C E I K L L R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Alabalık, Alacaklı, Alacalık, Arabalık, Balkarca, Erbaşlık, Kabalacı, Kabaralı,

7 Harfli Kelimeler

Ablalık, Acarlık, Acıkara, Alacalı, Alakalı, Arabacı, Arabalı, Arabaşı, Arşıala, Bacaklı, Baklalı, Balalık, Başaklı, Başkaca, Başkale, Başlıca, Kabarış, Karabaş, Kaşarlı,

6 Harfli Kelimeler

Ablacı, Acırak, Akarca, Akraba, Alabaş, Alacak, Araklı, Aralık, Arıcak, Arkalı, Aşarcı, Aşkale, Bakara, Balkar, Balkır, Ballık, Baraka, Başarı, Başlık, Belalı, Cakalı, Cırlak, Kabaca, Kabala, Kabara, Kabare, Kalaba, Kalleş, Karaca, Karacı, Karalı, Kılcal, Kralcı, Laakal, Lakacı, Şakacı, Şallak, Şarklı,

5 Harfli Kelimeler

Abacı, Abalı, Ablak, Abraş, Acaba, Acara, Akabe, Akala, Akbaş, Alaca, Alaka, Alkış, Allık, Araba, Aracı, Araka, Aşlık, Bacak, Bakır, Bakış, Bakla, Balar, Balcı, Balık, Balkı, Ballı, Barak, Barcı, Barış, Barka, Başak, Başka, Başlı, Bekar, Carlı, Cebrı, Celal, Erbaa, Erbaş, Eşkal,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abra, Acar, Akar, Akıl, Akış, Aklı, Alık, Alış, Allı, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arşe, Aşar, Aşık, Baca, Bacı, Bakı, Bala, Bale, Bara, Barı, Bark, Beka, Bela, Berk, Breş, Caba, Caka, Cılk, Irak, Kaba, Kabe, Kala, Kale, Kara, Kare,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abe, Ace, Acı, Aka, Akı, Ala, Ara, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Bak, Bal, Bar, Baş, Bek, Bel, Beş, Bre, Car, Cer, Cık, Ela, Elk, Erk, Ira, Irk, Kal, Kar, Kaş, Kel, Ker, Keş, Kıl, Kır, Kış, Lak, Lal,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Ar, Aş, Be, Ce, Ek, El, Er, Eş, Ke, La, Le, Ra, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.