EŞANLAMLI (TDK)

Anlamları aynı ya da birbirine çok yakın olan (sözcükler), anlamdaş, °müteradif, °sinonim.

Eşanlamlı kelimesi baş harfi E son harfi I olan bir kelime. Başında E sonunda I olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi A , dördüncü harfi N , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi M , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I . Başı E sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

ANLAMDAŞ Nedir?

Eş anlamlı.

AYNI Nedir?


1 - Başkası değil, yine o....
2 - Ayırt edilemeyecek kadar benzeri, özdeşi, tıpkısı.
3 - Bir değerde, eşit, özdeş, tıpkı, °müsavi.
4 - Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan, eşit.

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

YAKIN Nedir?


1 - (Zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan.
2 - Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
3 - Aralarında sıkı ilgi bulunan.
4 - Benzeyen, andıran.
5 - Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
6 - Uzak olmayan yer.
7 - Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost ya da akraba.
8 - Uzak olmayarak.

A A E I L L M N Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Almaşlı, Anlamlı,

6 Harfli Kelimeler

Alaşım, Alınma, Alışma, Allame, Anılma, Aşılma, Aşınma, Elaman, Elmalı, Maaşlı, Manalı, Maşalı, Şamalı,

5 Harfli Kelimeler

Allem, Alman, Almaş, Amelı, Analı, Anlam, Lamel, Malen, Melal, Namlı, Şaman, Şanlı,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alem, Alım, Alın, Alış, Allı, Alma, Amal, Aman, Amel, Anal, Anam, Anma, Aşım, Aşma, Elan, Elma, Eman, Enam, Lala, Lale, Lama, Lame, Laşe, Maaş, Mala, Mana, Maşa, Meal, Naaş, Nale, Name, Nema, Şale, Şama, Şema,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ama, Ana, Anı, Aşı, Ela, Lal, Lam, Lan, Leş, Mal, Maş, Men, Nal, Nam, Nem, Şal, Şan, Şem, Şen,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, Aş, El, Em, En, Eş, La, Le, Me, Ne, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.