EĞRELTİOTUGİLLER (TDK)

Damarlı çiçeksizlerden, örneği eğreltiotu olan bir bitki topluluğu.

Eğreltiotugiller kelimesi baş harfi E son harfi R olan bir kelime. Başında E sonunda R olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi U , onbirinci harfi G , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi E , Başı E sonu R olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇİÇEK Nedir?


1 . Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.
2 . bitki bilimi Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi: "Evin ufak çiçekler ve bitkilerle süslü bahçesine çıktım."- R. H. Karay.
3 . mecaz Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse: "Onun ne çiçek olduğunu hep biliriz."- .
4 . kimya Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.
5 . tıp (***) İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.

ÇİÇEKSİZ Nedir?

Çiçeği olmayan.

DAMARLI Nedir?


1 . Damarı olan: "Damarlı mermer."- .
2 . Damarı gözle görülecek kadar kabarmış olan: "Kır düşmüş uzun saçlarını uzun parmaklı ve damarlı elleriyle kavradı"- N. Hikmet.

EĞRELTİOTU Nedir?

Eğreltiotugillerden, kumlu yerlerde yetişen, hekimlikte bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan bir bitki (Nephrodium filix mas).

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

E E E G L L L O R R T T U Ğ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Terelelli,

8 Harfli Kelimeler

İtoğluit,

7 Harfli Kelimeler

Eğrelti, Geğirti, Gelirli, Gerelti, İlletli, Teğelti,

6 Harfli Kelimeler

Eğreti, Eğrili, Eloğlu, Ereğli, Gerili, Getiri, Tiroit, Tortul, Turgor,

5 Harfli Kelimeler

Gelir, Geoit, Getto, Gitti, Goril, Gulet, İleri, İleti, İllet, İrite, İteği, Liret, Litre, Rotil, Rulet, Teğet, Telli, Teori, Terli, Tetir, Tirit, Tirle, Tortu, Torul,

4 Harfli Kelimeler

Eğer, Eğil, Eğir, Eğri, Elit, Elli, Elti, Ergi, Eril, Erte, Eter, Etil, Etli, Etol, Gele, Geri, Getr, Gril, İglu, İlgi, İlle, Liet, Lort, Luti, Lutr, Oğul, Olgu, Oltu, Olur, Otel, Otlu, Reel, Rulo, Tere, Tire, Titr, Trio, Trol,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Ego, Eğe, Erg, Eti, Gol, Gri, Gut, İle, İri, İti, Lig, Lir, Loğ, Lor, Lot, Ole, Org, Ret, Rol, Rot, Tel, Ter, Tiğ, Tol, Tor, Tuğ, Tul, Tur, Tut,

2 Harfli Kelimeler

El, Er, Et, Ge, İğ, İl, İt, Le, Ol, Ot, Re, Te, Ti, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.