EĞLENTİ (TDK)

Neşeli ve hoşça vakit geçirilen toplantı: "Dün geceki heyecan bir eğlenti coşkunluğu idi."- F. R. Atay.

Eğlenti kelimesi baş harfi E son harfi İ olan bir kelime. Başında E sonunda İ olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi İ . Başı E sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

COŞKU Nedir?


1 . Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu: "Coşku ile giriştiği işten, uykuda pişman olabilirdi."- H. Taner.
2 . Sevinç gösterileriyle beliren güçlü heyecan: "Gençlerin coşkusu coşkuda kalıyor, yaratıcı bir tutarlığa bir türlü dönüşemiyordu."- Ç. Altan.
3 . ruh bilimi Salgı bezleri ve dinamik etkinliklerle kendine özgü ilişkileri bulunan iç veya dış uyaranların kamçıladığı güçlü duygu durumu.
4 . felsefe Bir düşünceyle, bir duyguyla dolarak yücelme, ruhun kendini aşıp yücelmesi, heyecan.

COŞKUN Nedir?

Coşmuş olan: "Hayır, sular ne kadar coşkun olsa ben giderim."- T. Fikret.

EĞLENTİ Nedir?

Neşeli ve hoşça vakit geçirilen toplantı: "Dün geceki heyecan bir eğlenti coşkunluğu idi."- F. R. Atay.

GECEKİ Nedir?

Gece olan, gece yapılan.

HEYECAN Nedir?


1 . Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi vb. sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu: "Halk arasında da keder ve sevinç diye iki bariz heyecan olduğuna inanmıştı."- P. Safa.
2 . felsefe Coşku: "Halk heyecan içinde."- .

HOŞÇA Nedir?


1 . Hoş bir biçimde olan.
2 . zarf (ho'şça) Hoş olarak, iyice, güzelce: "Bir hayli seneler hoşça yaşadıktan sonra, böyle bir yerde, güzel bir hava intihap ederek ölmüş..."- M. Ş. Esendal.

NEŞELİ Nedir?


1 . Sevinçli, keyifli, şen, pürneşe: "Bugün ne kadar iyi, ne kadar neşeli olduğumu görüyor musunuz?"- R. N. Güntekin.
2 . zarf Sevinçli, keyifli, şen bir biçimde: "Onu o kadar neşeli karşıladı ki hemen keyfi yerine geldi."- P. Safa.

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

TOPLANTI Nedir?


1 . Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima: "Komisyon toplantısı bitsin de görürsünüz."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir gündem üzerinde görüşmek amacıyla ilgililerin katılmasıyla yapılan birleşim.
3 . Bir meclisin bir yıl içindeki birleşimlerinin tümü.
4 . Toplanma, bir araya gelme, kabarıklık oluşturma: "Gür kaşları başlangıçlarında kıvrık toplantılar yaparak incele incele uçlarında büsbütün sivrilirdi."- H. Z. Uşaklıgil.

VAKİT Nedir?


1 - Zaman.
2 - Bir işe ayrılmış ya da bir iş için alışılmış saatler.
3 - Çağ.
4 - Geçim, para bakımından olanak.
5 - Saptanmış olan zaman.
6 - Zaman anlatan sözcüklere belirtilen durumunda gelince "iken" anlamını verir.
7 - Ettiği, edeceği biçimindeki ortaçlardan sonra getirilerek zaman belirteçleriyapılır.
8 - Olanak, fırsat.

E E L N T Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Eğlenti,

6 Harfli Kelimeler

Elenti, Etilen,

5 Harfli Kelimeler

Entel, Leğen, Linet, Nitel, Telin,

4 Harfli Kelimeler

Eğil, Eğin, Elit, Elti, Enli, Eten, Etil, Etli, İğne, Liet, Nite, Tein,

3 Harfli Kelimeler

Eğe, Eti, İle, Net, Tel, Ten, Tiğ, Tin,

2 Harfli Kelimeler

El, En, Et, İğ, İl, İn, İt, Le, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.