EĞİTMEN (TDK)


1 . Eğitim işiyle uğraşan kimse.
2 . Kurs görerek köyde öğretmenlik yapan kimse, köy öğretmeni.

Eğitmen kelimesi baş harfi E son harfi N olan bir kelime. Başında E sonunda N olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi T , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi N . Başı E sonu N olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EĞİTİM Nedir?


1 . Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi: "Mezun olduktan sonra yüksek eğitim için Lyon'a gönderilir."- H. Taner.
2 . Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye: "Eğitim, bizim istediğimiz kalıplara göre adam yetiştirmek değildir."- H. Taner.
3 . eğitim bilimi Eğitim bilimi.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KURS Nedir?


1 . Ağırşak.
2 . gök bilimi Bir gök cisminin teker biçimde görülen yüzü, çörek. kurs (II) isim Fransızca cours Resmî ve özel kuruluşlarca ilgililere belirli bir konuda bilgi, beceri ve davranış kazandırmak amacıyla düzenlenen ve kısa süreli derslere dayanan eğitim etkinliği: "Lisan kursunu filan pek alıp sattığı yokmuş."- H. Taner.

ÖĞRETME Nedir?

Öğretmek işi.

ÖĞRETMEN Nedir?

Mesleği bilgi öğretmek olan kimse, muallim, muallime: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım bazen."- Y. Z. Ortaç.

ÖĞRETMENLİK Nedir?

Öğretmenin görevi: "Hayatımızın askerlikte ve sivillikte kırk beş senesi öğretmenlik ile geçti."- B. Felek.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

E E M N T Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Eğitmen,

6 Harfli Kelimeler

Eğinme, Eğitme, Teğmen,

5 Harfli Kelimeler

Etmen, Metin, Nimet, Temin,

4 Harfli Kelimeler

Eğim, Eğin, Eğme, Emen, Emet, Emin, Eten, Etme, İğne, İnme, İtme, Meni, Mine, Nite, Tein,

3 Harfli Kelimeler

Eğe, Eti, Men, Met, Mit, Nem, Net, Nim, Tem, Ten, Tiğ, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Em, En, Et, İğ, İm, İn, İt, Me, Mi, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.