EĞİTİMLİ (TDK)

Eğitim görmüş, eğitilmiş.

Eğitimli kelimesi baş harfi E son harfi İ olan bir kelime. Başında E sonunda İ olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi M , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ . Başı E sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EĞİTİM Nedir?


1 . Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi: "Mezun olduktan sonra yüksek eğitim için Lyon'a gönderilir."- H. Taner.
2 . Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye: "Eğitim, bizim istediğimiz kalıplara göre adam yetiştirmek değildir."- H. Taner.
3 . eğitim bilimi Eğitim bilimi.

E L M T Ğ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Eğitimli,

6 Harfli Kelimeler

Eğilim, Eğimli, Eğitim, İletim, İtilme,

5 Harfli Kelimeler

İleti, İteği, Limit, Metil, Mitil,

4 Harfli Kelimeler

Eğil, Eğim, Elim, Elit, Elti, Etil, Etli, İlim, İlme, İtme, Liet, Lime,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, İti, Lim, Met, Mil, Mit, Tel, Tem, Tiğ, Tim,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Et, İğ, İl, İm, İt, Le, Me, Mi, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.