EĞİTİMCİLİK (TDK)

Eğitimci olma durumu, eğitme işi veya eğitimcinin görevi.

Eğitimcilik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi M , yedinci harfi C , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı E sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EĞİTİM Nedir?


1 . Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi: "Mezun olduktan sonra yüksek eğitim için Lyon'a gönderilir."- H. Taner.
2 . Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye: "Eğitim, bizim istediğimiz kalıplara göre adam yetiştirmek değildir."- H. Taner.
3 . eğitim bilimi Eğitim bilimi.

EĞİTİMCİ Nedir?

Eğitim işiyle uğraşan kimse, terbiyeci, pedagog.

EĞİTME Nedir?

Eğitmek işi, terbiye etme, oryantasyon.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

C E K L M T Ğ İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Eğitimcilik,

10 Harfli Kelimeler

Eğiticilik,

8 Harfli Kelimeler

Eğitimci, Eğitimli, Emicilik, İticilik,

7 Harfli Kelimeler

Eğitici, İletici, İtilmek, Kilimci, Metilik,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Eğilim, Eğimli, Eğitim, Etkili, İkilem, İletim, İletki, İlkeci, İtilme, Tekmil, Telcik, Temlik,

5 Harfli Kelimeler

Cemil, Ekici, Ekili, Elcik, Emcik, Emici, Emlik, Etlik, İğlik, İkici, İkili, İklim, İleti, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İteği, İtici, İtlik, İtmek, Kilim, Kilit, Kitle, Likit, Limit, Melik, Metil, Mitil, Tecil, Tecim, Tekil, Tekli, Tikel, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Cilt, Eğik, Eğil, Eğim, Ekim, Ekli, Ekti, Elci, Elik, Elim, Elit, Elti, Emik, Etik, Etil, Etki, Etli, İğci, İlik, İlim, İlke, İlme, İtki, İtme, Kile, Kimi, Lice, Liet, Lime, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cet, Cim, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kit, Lim, Met, Mil, Mit, Tek, Tel, Tem, Tiğ, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, Et, İğ, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.