EĞİTBİLİMSEL (TDK)

Eğitbilimle ilgili, °pedagojik.

Eğitbilimsel kelimesi baş harfi E son harfi L olan bir kelime. Başında E sonunda L olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi T , beşinci harfi B , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi S , onbirinci harfi E , onikinci harfi L . Başı E sonu L olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EĞİTBİLİM Nedir?


1 - Öğretim ve eğitimi kurallara bağlayan bilim kolu, °pedagoji.
2 - Öğretmenlik sanatı, uygulaması ya da mesleği için gerekli bilgi ve becerileri kazandıran bilim dalı, °pedagoji.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

B E E L L M S T Ğ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Biletilme, Eğitimsel,

8 Harfli Kelimeler

Betimsel, Bilimsel, Bitlisli, Eğilimli, Eğitilme, Eğitimli, Elbiseli, İletilme,

7 Harfli Kelimeler

Besteli, Biletli, Biletme, Bitimli, Eğitsel, Embesil, İsmetli, İstemli, Sitemli, Temelli, Teselli,

6 Harfli Kelimeler

Bellem, Besili, Betili, Bileği, Bileme, Bismil, Bitlis, Eğilim, Eğilme, Eğimli, Eğitim, Eğitme, Elbise, Elemli, İletim, İletme, İsimli, İsleme, İsteme, İtilme, Liseli, Millet, Tebliğ, Tembel, Temsil, Teslim,

5 Harfli Kelimeler

Beliğ, Belit, Belli, Beste, Betim, Bilet, Bilim, Bilme, Bitim, Bitli, Bitme, Ebeli, Elbet, Etsel, İblis, İleti, İllet, İslim, İsmet, İstem, İstim, İteği, Lemis, Limit, Liste, Meles, Mesel, Metil, Metis, Milel, Milis, Milli, Milli, Misel, Misil, Mitil, Sebil, Selim, Siğil, Sille,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Besi, Beti, Bile, Bili, Ebet, Eğil, Eğim, Eğme, Eğsi, Elem, Elim, Elit, Elli, Elti, Emel, Emet, Esim, Esme, Etil, Etli, Etme, İbis, İlim, İlle, İlme, İsim, İsli, İtme, Liet, Lime, Lise, Mest, Sele, Seme, Semt, Sili, Site, Stil,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Bet, Bit, Ebe, Eğe, Eti, İle, İti, Leb, Lim, Met, Mil, Mis, Mit, Sel, Sem, Set, Sim, Sit, Tel, Tem, Tiğ, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Em, Es, Et, İğ, İl, İm, İs, İt, Le, Me, Mi, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.