EĞİTBİLİMCİLİK (TDK)

Eğitbilimcinin uğraşı.

Eğitbilimcilik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi T , beşinci harfi B , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi K . Başı E sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EĞİTBİLİM Nedir?


1 - Öğretim ve eğitimi kurallara bağlayan bilim kolu, °pedagoji.
2 - Öğretmenlik sanatı, uygulaması ya da mesleği için gerekli bilgi ve becerileri kazandıran bilim dalı, °pedagoji.

EĞİTBİLİMCİ Nedir?

Eğitbilim uzmanı, °pedagog.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

UĞRAŞI Nedir?


1 . Uğraşılan şey, meşgale: "İnsanı her günkü uğraşılarından koparışları, kavrayıp götürüşleri de caba."- M. N. Sepetçioğlu.
2 . Görev ve meslek dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı uğraş, düşkü, hobi.

B C E K L L M T Ğ İ İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Eğitimcilik,

10 Harfli Kelimeler

Bilimcilik, Bitimlilik, Eğiticilik,

9 Harfli Kelimeler

Bilecikli, Bilicilik, İlimcilik,

8 Harfli Kelimeler

Eğilimli, Eğitimci, Eğitimli, Emicilik, İkilemli, İkitelli, İticilik,

7 Harfli Kelimeler

Bekilli, Belkili, Bilecik, Biletli, Bilimci, Bitimli, Bitkici, Ciltlik, Eğitici, Elitlik, Eltilik, İletici, İlmikli, İtilmek, Kilimci, Kilitli, Metilik,

6 Harfli Kelimeler

Bellik, Betili, Bileği, Bilici, Bilmek, Bitmek, Ciklet, Ciltli, Eğilim, Eğimli, Eğitim, Etkili, İbikli, İkilem, İletim, İletki, İlikli, İlkeci, İtilme, Millet, Tebcil, Tebliğ, Tekmil, Telcik, Temlik,

5 Harfli Kelimeler

Beliğ, Belik, Belit, Belki, Belli, Betik, Betim, Bicik, Bilek, Bilet, Bilim, Bilme, Bitek, Bitik, Bitim, Bitki, Bitli, Bitme, Celil, Cemil, Ekici, Ekili, Elcik, Ellik, Emcik, Emici, Emlik, Etlik, İğlik, İkici, İkili, İklim, İleti, İlkel, İllet, İlmek, İlmik, İmbik, İmlek, İmlik,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beti, Bile, Bili, Celi, Cemi, Cilt, Eğik, Eğil, Eğim, Ekim, Ekli, Ekti, Elci, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emik, Etik, Etil, Etki, Etli, İbik, İğci, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İtki, İtme, Kile, Kimi, Lice, Liet, Lime, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bet, Bit, Cem, Cet, Cim, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kit, Leb, Lim, Met, Mil, Mit, Tek, Tel, Tem, Tiğ, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, Ek, El, Em, Et, İğ, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.