DUYGUDAŞLIK (TDK)


1 . Aynı duyguları paylaşma, empati.
2 . ruh bilimi Kendini duygu ve düşüncede bir başkasının yerine koyabilme, empati.

Duygudaşlık kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi U , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi G , beşinci harfi U , altıncı harfi D , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı D sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYNI Nedir?


1 - Başkası değil, yine o....
2 - Ayırt edilemeyecek kadar benzeri, özdeşi, tıpkısı.
3 - Bir değerde, eşit, özdeş, tıpkı, °müsavi.
4 - Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan, eşit.

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

EMPATİ Nedir?

Duygudaşlık.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

PAYLAŞMA Nedir?

Paylaşmak işi: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.

YERİNE Nedir?


1 . Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere: "Bana haftalık yerine gündelik ver."- R. N. Güntekin.
2 . Başkasının adına: "Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı."- H. Taner.
3 . isim, edebiyat Alegori.

A D D G I K L U U Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Duygudaşlık,

8 Harfli Kelimeler

Duygudaş,

7 Harfli Kelimeler

Daluyku, Dudaklı,

6 Harfli Kelimeler

Uşaklı, Uyaklı, Yaşlık,

5 Harfli Kelimeler

Alkış, Aşlık, Aylık, Dalgı, Dalış, Dılak, Dualı, Dudak, Dulda, Duluk, Duşak, Duygu, Duyuş, Gulaş, Kalış, Kaşlı, Kaygı, Kayış, Kışla, Layık, Şakul, Uyluk, Yakış, Yaşlı,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adlı, Aguş, Akıl, Akış, Aklı, Aldı, Algı, Alık, Alış, Aşık, Ayık, Aylı, Dadı, Dayı, Dudu, Duka, Duyu, Gıda, Guşa, Kadı, Kayı, Kıya, Kula, Kulu, Kuyu, Ulak, Ulaş, Uşak, Uyak, Uydu, Uyku, Yakı, Yalı,

3 Harfli Kelimeler

Agu, Akı, Alg, Aşı, Aşk, Ayı, Dal, Dış, Dua, Dul, Duş, Duy, Gak, Gık, Kal, Kaş, Kay, Kıl, Kış, Kul, Kuş, Lak, Şad, Şak, Şal, Şık, Şua, Ula, Ulu, Yad, Yak, Yal, Yaş, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Aş, Ay, La, Şu, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.