DUYARLAŞTIRMA (TDK)

Bir kağıdı, bir kumaşı vb. ışığa duyarlı duruma getirme işlemi.

Duyarlaştırma kelimesi baş harfi D son harfi A olan bir kelime. Başında D sonunda A olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi U , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A . Başı D sonu A olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DUYARLI Nedir?

Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas: "Ordu yürürse sayısını, sırasını seçecek kadar duyarlı kulakları vardı."- N. Araz.

İŞLEM Nedir?


1 . Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.
2 . Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem, prosedür.
3 . ekonomi Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.
4 . kimya Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.
5 . kimya Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.
6 . matematik Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi: "Her işlem yeni bir sayı bulmaya varır."- .

KUMA Nedir?

Aynı erkekle evli olan kadınların birbirine göre adı, ortak: "Bir sene onunla dağlarda dolaşmış, anamın üstüne kuma getirmiş."- H. E. Adıvar.

KUMAŞ Nedir?


1 . Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her türlü dokuma: "Her şey, esvap ve eşya Bursa'da dokunan ipek kumaşlardan yapılmıştır."- F. R. Atay.
2 . mecaz Varlığı ve kişiliği oluşturan nitelik veya malzeme.

A A A D I L M R R T U Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Darlaştırma,

10 Harfli Kelimeler

Adlaştırma, Dalaştırma, Yaraştırma,

9 Harfli Kelimeler

Araştırma, Ayartılma, Ayrılaşma, Dayatılma, Dayatışma, Duralayış, Şarıldama, Tıraşlama, Ulaştırma, Yaratılma,

8 Harfli Kelimeler

Aldırtma, Altmışar, Aratılma, Arılaşma, Armadura, Aşılatma, Ayılaşma, Damlatış, Damlayış, Daraltış, Daraltma, Darıltma, Darlaşma, Dırlaşma, Duralama, Şamatalı, Şartlama, Turalama, Uyarılma, Uyarlama, Yardırma, Yarılama, Yarımada, Yarımşar, Yaşartma,

7 Harfli Kelimeler

Adlaşma, Aldatış, Aldatma, Aldırma, Altışar, Ardılma, Arılama, Arşıala, Artırma, Aşamalı, Aşılama, Aşırtma, Aştırma, Atlayış, Ayartış, Ayartma, Ayıltma, Ayırtma, Ayrılma, Ayrışma, Aytışma, Dalaşma, Dalayış, Damarlı, Daralış, Daralma, Daraltı, Darılma, Dayatış, Dayatma, Dışlama, Duyarlı, Iralama, Madalya, Malarya, Malatya, Muratlı, Şarlama, Şırlama, Şutlama,

6 Harfli Kelimeler

Adalar, Adatma, Adayış, Alarma, Alaşım, Alışma, Altmış, Aratış, Aratma, Arayış, Arılar, Arıtma, Armada, Armalı, Aşılma, Aşırma, Atılma, Atışma, Atlama, Ayarlı, Ayartı, Ayılma, Ayırma, Aylama, Dalama, Damalı, Dayalı, Dayama, Maaşlı, Madara, Maşala, Maşalı, Matara, Matruş, Mayalı, Murdar, Radyum, Şamalı, Şamata, Şartlı,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adama, Adamı, Alarm, Almaş, Arama, Ardıl, Armut, Artım, Artış, Artma, Aşama, Atama, Ayrım, Ayrıt, Dalaş, Dalış, Dalma, Dalya, Damal, Damar, Damat, Damla, Damlı, Daraş, Drama, Dualı, Dural, Durma, Duyar, Duyma, Iltar, Irama, Maada, Malya, Maral, Marda, Martı, Marul, Marya,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Adaş, Aday, Adıl, Adım, Adlı, Alay, Aldı, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Amut, Arda, Arış, Arlı, Arma, Artı, Arya, Aşar, Aşım, Aşıt, Aşma, Ataş, Atıl, Atım, Atış, Atlı, Atma, Ayal, Ayar, Ayaş, Ayıt, Ayla, Aylı, Ayma, Ayrı, Dama, Dara,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ala, Alt, Ama, Ara, Arı, Arş, Art, Aşı, Ata, Aut, Aya, Ayı, Dal, Dam, Dar, Dış, Dua, Dul, Duş, Dut, Duy, Ira, Lam, Mal, Maş, Mat, Muş, Mut, Ram, Ray, Rum, Şad, Şal, Şat, Şua, Şut, Tal, Tam, Tar,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Am, Ar, Aş, At, Ay, La, Ra, Şu, Ta, Tu, Ur, Ut, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.