DUYARLIKÖLÇER (TDK)

Ölçekli, çoğaltılabilir, ışıklamalarla duyarkatı etkilemekte kullanılan araç.

Duyarlıkölçer kelimesi baş harfi D son harfi R olan bir kelime. Başında D sonunda R olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi U , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi Ö , onuncu harfi L , onbirinci harfi Ç , onikinci harfi E , onüçüncü harfi R . Başı D sonu R olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

DUYAR Nedir?


1 . Duygulu, duygun, duyarlı, hassas.
2 . Beden üzerinde uyarıldığında hızlı ve güçlü tepkilere yol açan: "Duyar bölge."- .

DUYARKAT Nedir?

Film tabanı üzerinde yer alan, ışığa karşı duyarlığı olan gümüş bromürlü ecza tabakası, °emülsiyon.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

ETKİLEME Nedir?

Etkilemek işi, tesir.

ETKİLEMEK Nedir?


1 . Etkiye uğratmak, tesir etmek: "Toplumu etkileyen olaylara herkes kendi yorumunu katıyor."- N. Cumalı.
2 . Karşısındaki kişiyi kendi duygu ve istekleri doğrultusuna yöneltmek.

IŞIK Nedir?


1 . Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk: "Okuyabilmek için kapıdaki ışık yeterli değildi."- H. E. Adıvar.
2 . Bir yeri aydınlatmaya yarayan araç: "Buraya bir ışık getirin."- .
3 . Aydınlanmak için kullanılan elektrik: "On ikide ışıklar söndü."- .
4 . mecaz Mutluluk, sevinç veya zekâdan doğan, özellikle yüzde ve gözlerde beliren parıltı: "Bütün gözlerden manalı ışıklar sıçrıyordu."- P. Safa.
5 . mecaz Yol gösteren, aydınlatan kimse, düşünce, eser vb: "Sevgili Behçet Necatigil şiirimizin vazgeçilmez ışıklarından biri olarak ayrıldı aramızdan."- N. Cumalı.
6 . fizik Yüksek derecede ısıtılan cisimlerin veya çeşitli enerji biçimleriyle uyarılan cisimlerin gaz ışı yaydığı gözle görülen ışıma.

IŞIKLAMA Nedir?

Çevirim sırasında, aydınlatılmış olan konunun görüntüsünün duyar kat üzerine belirli bir süre düşerek etkilemesi.

ÖLÇEK Nedir?


1 . Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü.
2 . sıfat Bu ölçü miktarında olan: "İki ölçek buğday."- .
3 . Tahıl ölçmeye yarar kap, kile.
4 . coğrafya Bir harita veya resimde görülen uzaklıklarla bunların işaret ettiği, karşılandığı gerçek uzunluklar arasındaki oran: "Yüz binde bir ölçeğinde bir harita."- .
5 . fizik Bir ölçü aletinin üzerinde çizgilerle ayrılmış bölüm, kadran.
6 . eskimiş Dört okkaya eşit ağırlık ölçüsü.

A D E I K L L R R U Y Ç Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Durallık, Duyarlık,

7 Harfli Kelimeler

Duraklı, Duyarlı, Kurallı, Uyarlık,

6 Harfli Kelimeler

Çarklı, Çarlık, Çaylık, Çördek, Darlık, Kılade, Kölçer, Kuralı, Leylak, Uyaklı, Yarlık, Yukarı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Allık, Ardıç, Ardıl, Aylık, Ayrıç, Ayrık, Çadır, Çaker, Çakıl, Çakır, Çalık, Çalkı, Çarık, Çayır, Çaylı, Çıkar, Çıkra, Çırak, Çökel, Çörek, Dallı, Dekar, Derya, Dılak, Dölek, Dualı, Duraç, Durak, Dural, Duyar, Edalı, Kaçlı, Kader, Kalıç, Karlı, Karye, Kayır, Kıraç,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Adıl, Adlı, Akçe, Akıl, Aklı, Akur, Alçı, Aldı, Alıç, Alık, Allı, Arık, Arlı, Ayık, Aylı, Ayrı, Çakı, Çalı, Çare, Çark, Çıra, Çuka, Darı, Daru, Daye, Dayı, Delk, Derç, Derk, Dreç, Duka, Irak, Kaçı, Kadı, Kale, Kare, Karı, Kayı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Arı, Ark, Ayı, Çak, Çal, Çar, Çay, Çek, Çöl, Çul, Dal, Dar, Dek, Döl, Dua, Dul, Duy, Eda, Ela, Elk, Erk, Ira, Irk, Kaç, Kal, Kar, Kay, Kel, Ker, Kıç, Kıl, Kır, Kör, Köy, Kul, Kur, Lak, Lal,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Ak, Al, Ar, Ay, Çe, De, Ek, El, Er, Ey, Ke, La, Le, Öç, Öd, Ra, Re, Uç, Ur, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.