DUVAKLI (TDK)


1 . Başı ve yüzü duvakla örtülü.
2 . halk ağzında Doğduğunda başında zar olan (bebek), perdeli.

Duvaklı kelimesi baş harfi D son harfi I olan bir kelime. Başında D sonunda I olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi U , üçüncü harfi V , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi I . Başı D sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DUVAK Nedir?


1 . Gelinin başını, bazen de yüzünü örten dantel veya tülden örtü.
2 . halk ağzında Küp, tandır, baca vb.nin taş veya topraktan yapılmış kapağı.
3 . halk ağzında Yeni doğan bazı bebeklerin doğduğu zaman başlarını çevreleyen zar.

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖRTÜ Nedir?


1 . Örtmek için kullanılan şey, vualet: "Hekim, hastanın üstündeki örtüyü açtı."- M. Ş. Esendal.
2 . Yapılarda çatı, dam.

ÖRTÜLÜ Nedir?


1 . Örtüsü olan: "Orta yaşlı, başı örtülü bir kadın yanımda duruyor."- R. H. Karay.
2 . Örtülmüş, bir şey ile kaplanmış: "Yerler yemyeşil ve ıslak bir çimenle örtülü."- A. Haşim.
3 . mecaz Gizli, saklı.
4 . zarf, mecaz Açıklama yapmadan, belli belirsiz bir biçimde, müphem.

PERDE Nedir?


1 . Görüşü, ışığı engellemek, bir şeyi gizlemek için pencereye veya bir açıklığın önüne gerilen örtü: "Perdeleri nasıl kendi eliyle pencerelere taktığını ... düşündü."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Üzerine bir cismin görüntüsü yansıtılan saydam olmayan yüzey: "Sinema perdesi. Karagöz perdesi."- .
3 . İki yeri birbirinden ayıran bölme: "Duvarın önüne çekilen tahta perdeye yapıştırılmış ilanlara bakıyordu."- M. Ş. Esendal.
4 . Seste pes perde: "Sonra da ince ve çok acıklı bir perdeden şarkı söylemeye başladı."- A. Mithat.
5 . mecaz Doğruyu görmeye engel olan şey: "Bu sözü duyunca gözlerimdeki perde kalkıverdi."- .
6 . hayvan bilimi Kaz, ördek, martı gibi hayvanların parmaklarını birbirine bitiştiren zar.
7 . müzik Bir müzik parçasını oluşturan seslerden her birinin kalınlık veya incelik derecesi.
8 . müzik Bu ses derecelerini sağlamak için çalgılarda bulunup parmaklarla basılan yer.
9 . tıp (***) Katarakt: "Gözlerine perde inmiş."- .
10 . tiyatro Bir sahne eserinin büyük bölümlerinin her biri: "Oyunun üç perdesi de böyle alkışlar içinde geçti."- M. Ş. Esendal.

PERDELİ Nedir?


1 . Perdesi olan veya perde ile örtülü bulunan: "Loş çadırın kat kat perdeli kapısını kaldırdı."- N. Hikmet.
2 . Duvaklı.
3 . müzik Perde sağlamak için parmaklarla basılacak yerleri olan (çalgı): "Fagot, perdeli bir çalgıdır."- .

A D I K L U V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Duvaklı,

5 Harfli Kelimeler

Davul, Dılak, Dualı, Duvak, Lavuk,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adlı, Akıl, Aklı, Aldı, Alık, Avlu, Duka, Kadı, Kula, Ulak,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Dal, Dav, Dua, Dul, Kal, Kav, Kıl, Kul, Lak, Lav, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Av, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.