DURMADAN (TDK)

Ara vermeden, kesintisiz, sürekli: "Bir boş arsada davul zurna ile durmadan hora tepiliyor."- R. N. Güntekin.

Durmadan kelimesi baş harfi D son harfi N olan bir kelime. Başında D sonunda N olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi D , yedinci harfi A , sekizinci harfi N . Başı D sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARSA Nedir?

Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer.

DAVUL Nedir?


1 . Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı: "Hafif sesli bütün aletleri susturup davulu sabaha kadar vurdurmak istiyorum."- F. R. Atay.
2 . Bateri.

DURMADAN Nedir?

Ara vermeden, kesintisiz, sürekli: "Bir boş arsada davul zurna ile durmadan hora tepiliyor."- R. N. Güntekin.

HORA Nedir?

Birçok kişi tarafından el ele tutuşarak oyun müziği eşliğinde oynanan bir halk oyunu.

KESİN Nedir?


1 . Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, mutlak, kati, maktu: "Sevmem kesin sözleri, bir kesin söz duydum mu tersine söylemek gelir içimden."- N. Ataç.
2 . zarf Kesinlikle.

KESİNTİ Nedir?


1 . Kesilen parça, kırpıntı.
2 . Bir işin bir süre için durması, inkıta, fasıla: "İşimiz hiçbir kesintiye uğramadan yürüyor."- .
3 . ekonomi Ödenen bir paradan herhangi bir sebeple kesilen bölüm: "Bu ücretin hiçbir kesintisi yoktur."- .

KESİNTİSİZ Nedir?


1 . Aralıksız: "Kesintisiz kahkahalarla gülmekte, sevinçten oynamaktadır."- T. Oflazoğlu.
2 . Hiçbir vergi kesilmeden verilen (para).

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

SÜREK Nedir?


1 . Süren, devam eden zaman.
2 . sıfat Hızlı süren, hızlı giden.
3 . halk ağzında Satmak için pazara götürülen hayvan sürüsü.

SÜREKLİ Nedir?


1 . Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî.
2 . zarf Uzun süreli olarak, daima.
3 . dil bilgisi Ötümlü.

TEPİ Nedir?

Bir işi yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek, içtepi, itki.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

ZURNA Nedir?

Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı: "Bir zurna gibi duyulan çatlak sesiyle âlemi çekiştirir."- A. Ş. Hisar.

A A D D M N R U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Durmadan,

6 Harfli Kelimeler

Anamur, Mandar, Mundar, Murana, Namdar, Numara,

5 Harfli Kelimeler

Damar, Drama, Duman, Durma, Madun, Manda, Marda, Randa,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Aman, Anam, Anma, Arda, Arma, Dama, Dana, Dara, Daru, Dram, Duma, Mana, Marn, Maun, Nara, Ruam, Umar, Uran,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ama, Ana, Ara, Dam, Dar, Dua, Dun, Nam, Nar, Nur, Ram, Rum, Run,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Am, An, Ar, Ra, Un, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.