DURENDİŞ (TDK)

Uzağı görür, ileriyi düşünür, öngörülü.

Durendiş kelimesi baş harfi D son harfi Ş olan bir kelime. Başında D sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi D , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Ş . Başı D sonu Ş olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNÜ Nedir?

Düşün, °fikir, °ide.

DÜŞÜNÜR Nedir?

Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, düşünücü, mütefekkir: "Bu ülkenin düşünürleri az değil."- .

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

ÖNGÖRÜ Nedir?

Bir işin ilerisini kestirme veya bir işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilme ve ona göre davranma.

ÖNGÖRÜLÜ Nedir?

Bir işin ileride nasıl olacağını kestirerek ona göre davranan, öngörüsü olan.

D D E N R U İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Deruni, Şirden,

5 Harfli Kelimeler

Derin, Derun, Diren, Neşir,

4 Harfli Kelimeler

Deni, Deri, Dide, Dine, Dren, Enir, Erin, Eriş, Şeni, Şeri,

3 Harfli Kelimeler

Din, Diş, Dun, Duş, Edi, İde, Niş, Nur, Run, Şen, Şer, Udi,

2 Harfli Kelimeler

De, En, Er, Eş, İn, İş, Ne, Re, Şe, Şu, Un, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.