DURDURMAK (TDK)

Durmasını sağlamak: "Elini kaldırarak otobüsü durdurdu."- R. N. Güntekin.

Durdurmak kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi D , beşinci harfi U , altıncı harfi R , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı D sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURMA Nedir?


1 . Durmak işi.
2 . Eğleşme, eğlenme, tevakkuf.

OTOBÜS Nedir?

Yolcu taşıyan, motorlu büyük taşıt.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

A D D K M R R U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Durdurmak,

8 Harfli Kelimeler

Durdurma, Kurdurma,

7 Harfli Kelimeler

Kudurma,

6 Harfli Kelimeler

Durmak, Kuruma, Murdar,

5 Harfli Kelimeler

Dudak, Dumur, Durak, Durma, Duruk, Durum, Kumar, Kumru, Kuram, Kurma, Kurum,

4 Harfli Kelimeler

Akur, Daru, Dram, Dudu, Duka, Duma, Duru, Kamu, Kuma, Kura, Kuru, Mark, Ruam, Umar, Umur, Uruk,

3 Harfli Kelimeler

Ark, Dam, Dar, Dua, Kam, Kar, Kum, Kur, Ram, Rum, Umu,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, Ar, Ra, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.