DUKALIK (TDK)


1 . Bir dukanın yönetiminde bulunan ülke.
2 . mecaz Dar kadro ile dilediği gibi yönetme.

Dukalık kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi U , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi I , yedinci harfi K . Başı D sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DUKA Nedir?


1 . Dük unvanının eskiden kullanılan biçimi: "Sırplar bir defa İpek'te kongreye benzer bir toplantı yaparak imparatorluktan ayrılmak ve Sırbistan tacını Savoie dukasına vermek istediler."- F. R. Atay.
2 . Bir çeşit Venedik altın akçesi.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KADRO Nedir?


1 . Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi: "Bir disiplin kadrosu içinde anonim kalmak Türk gençlerinin hoşuna gitmez."- F. R. Atay.
2 . Bu kişi ve sorumlulukları sayı, nitelik ve aşamalarıyla gösteren çizelge.
3 . Bu çizelgedeki yer: "Sekizinci topçu alayı kadrosunun büyük kısmı alaylı idi."- F. R. Atay.
4 . Bisiklet ve motosiklette iskeleti oluşturan metal bölüm.
5 . Bir işte görev alan kişi veya kişiler, ekip.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

YÖNETİM Nedir?


1 . Yönetme işi, çekip çevirme, idare: "Bu iş sizin yönetiminiz altında yürüyebilir."- .
2 . mecaz Dümen.

YÖNETME Nedir?

Yönetmek işi.

A D I K K L U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Dukalık,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Dılak, Dualı, Kalık, Kukla, Kulak,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adlı, Akıl, Aklı, Aldı, Alık, Duka, Kadı, Kuka, Kula, Ulak,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Dal, Dua, Dul, Kak, Kal, Kıl, Kul, Lak, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.