DUAYEN (TDK)


1 . Aksakal.
2 . Kordiplomatikte kıdemlilik bakımından başta gelen diplomat.

Duayen kelimesi baş harfi D son harfi N olan bir kelime. Başında D sonunda N olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi U , üçüncü harfi A , dördüncü harfi Y , beşinci harfi E , altıncı harfi N . Başı D sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKSAK Nedir?


1 . Türk müziğinde kıvrak bir usul.
2 . sıfat Aksayan, hafifçe topallayan.
3 . sıfat, mecaz İyi gitmeyen, iyi işlemeyen: "İşin aksak yönü."- .
4 . edebiyat Eski Yunan ve Latin şiir ölçüsünde, sondan bir önceki hecesi kısa olacak yerde uzun olan dize.

AKSAKAL Nedir?


1 . Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse.
2 . Bir meslekte yaşça, kıdemce ileride ve yetenek bakımından üstün niteliğe sahip olan kimse, duayen.
3 . Ermiş, evliya.

BAKIM Nedir?


1 . Bakma işi.
2 . Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek: "Bahçe bakım ister."- .
3 . Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

DİPLOMA Nedir?

Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını, bir derece veya unvanı kullanmaya hak kazandığını, bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumu tarafından düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şehadetname: "Hukuktan diplomamı alınca bana mühim bir memuriyet buldu."- Ö. Seyfettin.

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

KIDEMLİLİK Nedir?

Kıdemli olma durumu.

KORDİPLOMATİK Nedir?

Bir yerde bulunan elçi ve elçilik görevlilerinin topluluğu.

A D E N U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Duayen,

4 Harfli Kelimeler

Dane, Daye, Edna, Yuna,

3 Harfli Kelimeler

Ayn, Dua, Dun, Duy, Eda, Ney, Yad, Yan, Yen,

2 Harfli Kelimeler

Ad, An, Ay, De, En, Ey, Ne, Un, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.