DOZAJ (TDK)


1 . Dozu ayarlama.
2 . kimya Düzem.

Dozaj kelimesi baş harfi D son harfi J olan bir kelime. Başında D sonunda J olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi A , beşinci harfi J . Başı D sonu J olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYAR Nedir?


1 . Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu: "Saatin ayarı bozuk. Televizyonun ses ayarı iyi."- .
2 . Saatler için belli bir yere göre kabul edilmiş olan ölçü: "Memleket saat ayarı."- .
3 . Altın, gümüş vb. madenlerden yapılmış şeylerin saflık derecesi.
4 . Bir iş veya bir davranışta gereken ölçü: "Kalorifercinin ayarı yok, ya çok yakıyor veya hiç yakmıyor."- .
5 . mecaz Değer, derece: "Biz, telif eser ayarında bir sanat kıymeti taşıyan tercümelere teşekkür edelim."- B. R. Eyuboğlu.

AYARLAMA Nedir?


1 . Ayarlamak işi, kalibraj.
2 . Düzene koyma, regülasyon.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEM Nedir?


1 . Bir birleşiğe veya bir karışıma girecek madde miktarlarının belirtilmesi, dozaj.
2 . Düzey: "Bu filmleri, Türk sinemasına insancıl ve belli bir düzemde yeraltı gerçekliği getiren yapıtlardır."- S. İleri.

KİMYA Nedir?


1 . Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim.
2 . mecaz Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey: "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır."- R. N. Güntekin.

A D J O Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Dozaj,

3 Harfli Kelimeler

Daz, Doz, Oda,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Az, Do, Od,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.