DOYUMLUK (TDK)


1 . Çapul, yağma.
2 . sıfat Doyulacak miktarda olan: "Doyumluk değil tadımlık."- .

Doyumluk kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi U , beşinci harfi M , altıncı harfi L , yedinci harfi U , sekizinci harfi K . Başı D sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇAPUL Nedir?


1 . Soygunculuk, plaçka: "Tanınmamak için yüzlerini karalayarak gece çapuluna çıkmış iki haydut."- H. R. Gürpınar.
2 . tarih Yağma.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

MİKTAR Nedir?


1 . Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik.
2 . Ölçü: "Yapılan yardımın miktarı artırıldı."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

TADIM Nedir?

Tat alma yetisi.

TADIMLIK Nedir?


1 . Bir şeyin tadına bakmaya yeter miktarda olan: "Doyumluk değil tadımlık."- .
2 . mecaz Çok az.

YAĞMA Nedir?

Yağmak işi. yağma (II) isim (ya'ğma) Farsça ya¦m¥
1 . Birçok kişinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması: "Yağma ve hırsızlıkla güvenlik ve huzuru bozmaktadır."- F. R. Atay.
2 . tarih Akıncıların düşman topraklarına yaptıkları baskın, çapul.
3 . sıfat Baskın veya zor kullanarak elde edilmiş olan.

D K L M O U U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Doyumluk,

7 Harfli Kelimeler

Doyumlu,

6 Harfli Kelimeler

Dokulu, Oyuklu,

5 Harfli Kelimeler

Dolum, Doyum, Duluk, Duyum, Kumlu, Kumul, Kuyum, Lokum, Muylu, Oylum, Uyluk, Yokum, Yoluk, Yudum, Yumuk,

4 Harfli Kelimeler

Doku, Dolu, Duyu, Koyu, Kulu, Kuyu, Okul, Oldu, Oluk, Oyuk, Oyum, Ulum, Uydu, Uyku, Uyum,

3 Harfli Kelimeler

Dok, Dul, Duy, Kod, Kol, Kom, Koy, Kul, Kum, Lok, Ulu, Umu, Yok, Yol, Yom,

2 Harfli Kelimeler

Do, Od, Ok, Ol, Om, Oy, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.