DOYMAZLIK (TDK)

Açgözlülük.

Doymazlık kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi Z , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı D sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇGÖZLÜ Nedir?

Mala, yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen, açgöz, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, hırslı, cam göz, tokgözlü karşıtı: "Bir sürü dedikodudan çekindim, eksik olmasın muhtar pek açgözlü değilmiş."- A. Gündüz.

AÇGÖZLÜLÜK Nedir?

Açgözlü olma durumu veya açgözlüye yakışacak davranış, doymazlık, tamahkârlık, tamah: "Gönlü o kadar geniş imiş ki sair yoksullar gibi imarethaneden bir tas çorba içmeyi dahi açgözlülük sayarmış."- Y. K. Karaosmanoğlu.

A D I K L M O Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Doymazlık,

7 Harfli Kelimeler

Dolamık, Olmadık,

6 Harfli Kelimeler

Dızlak, Dolayı, Dolmak, Doymak, Doymaz, Kozalı, Odalık, Oymalı, Yaldız, Yazlık, Yılmak, Yılmaz, Yolmak, Zamklı, Zodyak,

5 Harfli Kelimeler

Alkım, Aylık, Azlık, Dalız, Damlı, Dılak, Dolak, Dolam, Dolay, Dolma, Doyma, Kalım, Kazıl, Kazım, Kılma, Kıyam, Kıyma, Kızma, Kolay, Kolza, Koyma, Lakoz, Layık, Lazım, Lokma, Mozak, Odalı, Olmak, Olmaz, Oyalı, Oymak, Yakım, Yalım, Yalız, Yazık, Yazım, Yıkma, Yılma, Yolak, Yolma,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adım, Adlı, Akıl, Akım, Aklı, Aldı, Alık, Alım, Ayık, Aylı, Ayol, Azık, Azol, Dayı, Kadı, Kayı, Kazı, Kıya, Kola, Koma, Koza, Loda, Mayo, Mazı, Moda, Moka, Mola, Odak, Olay, Olma, Oyma, Yakı, Yalı, Yazı, Yoma, Zamk, Zoka,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alo, Ayı, Azı, Dal, Dam, Daz, Dok, Doz, Kal, Kam, Kay, Kaz, Kıl, Kız, Kod, Kol, Kom, Koy, Koz, Lak, Lam, Laz, Lok, Mal, Oda, Oma, Oya, Yad, Yak, Yal, Yaz, Yıl, Yok, Yol, Yom, Yoz, Zam, Zom,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, Ay, Az, Do, La, Od, Ok, Ol, Om, Oy, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.