DOYGUN (TDK)

Her türlü gereksinimini gidermiş, tatmin olmuş, müstağni.

Doygun kelimesi baş harfi D son harfi N olan bir kelime. Başında D sonunda N olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi G , beşinci harfi U , altıncı harfi N . Başı D sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GEREK Nedir?


1 . İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa.
2 . sıfat Bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi ona bağlı olan, lazım: "Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre.

GEREKSİNİM Nedir?

Eksikliği duyulan şey, ihtiyaç.

GİDER Nedir?


1 . Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf: "Böylece temizleyici giderlerinden tasarruf ettiklerini sanırım."- H. Taner.
2 . Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezî kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı.
3 . ekonomi Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılan harcamalar.

MÜSTAĞNİ Nedir?


1 . Elinde olanla yetinen, doygun.
2 . mecaz Nazlı davranan.

OLMUŞ Nedir?


1 - Olgunlaşmış, ergin.
2 - Oluşmuş.

TATMİN Nedir?


1 . İstenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, gönül doygunluğuna erme, doyum.
2 . Cinsel isteklerini giderme.
3 . ruh bilimi Doygunluk.

TÜRLÜ Nedir?


1 . Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.
2 . isim Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

D G N O U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Doygun,

5 Harfli Kelimeler

Doygu,

4 Harfli Kelimeler

Odun, Oyun,

3 Harfli Kelimeler

Don, Dun, Duy,

2 Harfli Kelimeler

Do, Od, On, Oy, Un, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.