DONMAÖNLER (TDK)

Bir sıvıya katıldığında o sıvının donma derecesini düşürerek, donmasını önleyen madde, °antifriz.

Donmaönler kelimesi baş harfi D son harfi R olan bir kelime. Başında D sonunda R olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi N , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi Ö , yedinci harfi N , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi R . Başı D sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

DONMA Nedir?

Donmak işi.

KATI Nedir?

Taşlık, °konsa.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

SIVI Nedir?

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

A D E L M N N O R Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Rondela,

6 Harfli Kelimeler

Anemon, Derman, Dolmen, Modern, Monden, Normal,

5 Harfli Kelimeler

Dolam, Dolar, Dolma, Donam, Donma, Donör, Donra, Dönel, Dönem, Döner, Dönme, Endam, Laden, Lando, Loder, Maden, Mader, Malen, Manen, Maron, Medar, Melon, Model, Moral, Moren, Nöron, Ondan, Onlar, Orman, Önder, Önlem, Radon, Roman, Romen,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Alem, Amel, Amor, Anne, Dane, Demo, Done, Dram, Dren, Edna, Elan, Elma, Eman, Enam, Lame, Loda, Mano, Marn, Meal, Mera, Moda, Mola, Nale, Name, Nane, Nema, Neon, Noel, Norm, Olma, Onar, Onma, Oral, Oran, Ödem, Ölme, Önel, Önem, Ören,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Dal, Dam, Dar, Dem, Don, Döl, Eda, Ela, Lam, Lan, Lor, Mal, Men, Mor, Nal, Nam, Nan, Nar, Nem, Nom, Oda, Ole, Oma, Ona, Ora, Ram, Rol, Rom,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Am, An, Ar, De, Do, El, Em, En, Er, La, Le, Me, Ne, Od, Ol, Om, On, Öd, Ön, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.