DONKİŞOTLUK (TDK)

Gereği yokken kahramanlık göstermeye kalkışma durumu.

Donkişotluk kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi N , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ , altıncı harfi Ş , yedinci harfi O , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi U , onbirinci harfi K . Başı D sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

KAHRAMANLIK Nedir?


1 . Kahraman olma durumu.
2 . Kahramanca davranış, yiğitlik: "Artık kahramanlığa, kana, heyecana, cesarete hatta fazilete lüzum yok."- Ö. Seyfettin.

KALKIŞMA Nedir?


1 . Kalkışmak işi.
2 . İsyan, ayaklanma, kıyam.

D K K L N O O T U İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Donkişotluk,

7 Harfli Kelimeler

Kiloton, Kontluk,

6 Harfli Kelimeler

Kiklon, Koloit, Koloni, Koltuk, Koşnil, Tokluk, Tonluk,

5 Harfli Kelimeler

Doluş, Donlu, Donuk, Kokot, Kokuş, Kolik, Kolit, Kolon, Kondu, Konik, Konuk, Konuş, Konut, Koşin, Koşuk, Koşul, Koşun, Koşut, Koton, Nodul, Okluk, Onluk, Otluk, Şinto, Toklu, Tonik, Tonlu, Tunik,

4 Harfli Kelimeler

Dink, Doku, Dolu, İdol, İkon, Kilo, Klik, Klon, Kloş, Koku, Koli, Koni, Kont, Konu, Koşu, Kunt, Link, Luti, Odun, Okul, Oldu, Oltu, Oluk, Oluş, Onlu, Otlu, Şilt,

3 Harfli Kelimeler

Dik, Dil, Din, Diş, Dok, Don, Dul, Dun, Duş, Dut, İlk, Kik, Kil, Kin, Kit, Kod, Kok, Kol, Kot, Kul, Kuş, Kut, Lok, Loş, Lot, Niş, Not, Şok, Şut, Tik, Tin, Tok, Tol, Ton, Tul, Tun, Tuş, Udi,

2 Harfli Kelimeler

Do, İl, İn, İş, İt, Ki, Od, Ok, Ol, On, Ot, Şu, Ti, Tu, Un, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.