DONAMAK (TDK)

Süslemek, tezyin etmek.

Donamak kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi K . Başı D sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

SÜSLEME Nedir?


1 . Süslemek işi, bezeme, tezyin.
2 . Süsleri yerleştirme biçimi veya sanatı.
3 . Sanat eserlerinin yüzeyini süslemek için kullanılan motif, oyma vb.

SÜSLEMEK Nedir?


1 . Birtakım katkılarla bir şeyin daha güzel, daha göz alıcı olmasını, daha hoş görünmesini sağlamak, bezemek, bezeklemek, donatmak, tezyin etmek: "Yemişçiler dükkânlarını meyvelerle süslüyorlar."- S. F. Abasıyanık.
2 . mecaz Söz oyunlarıyla güzelleştirmek: "Söylediğim şeyleri, maalesef bir kısmı da uydurma olan misallerle süsleyerek adamcağızı âdeta ağlamaklı ederdim."- R. N. Güntekin.
3 . mecaz Birinin kusurlarını uzun uzun yüzüne vurmak: "Ben onu bir süsleyeyim de görsün."- .

TEZYİN Nedir?

Bezeme, süsleme, donama.

A A D K M N O Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Donamak, Kodaman,

6 Harfli Kelimeler

Donama, Donmak, Onamak,

5 Harfli Kelimeler

Akman, Anmak, Damak, Donam, Donma, Kaman, Kanma, Konma, Manda, Onama, Onmak,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Akma, Aman, Anam, Anka, Anma, Dama, Dana, Dank, Kama, Kana, Kano, Koma, Mana, Mano, Moda, Moka, Odak, Onma,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Ama, Ana, Dam, Dok, Don, Kam, Kan, Kod, Kom, Nam, Nom, Oda, Oma, Ona,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, An, Do, Od, Ok, Om, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.