DONAMIMSIZ (TDK)

Donanımı olmayan, kültürsüz.

Donamımsız kelimesi baş harfi D son harfi Z olan bir kelime. Başında D sonunda Z olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi I , yedinci harfi M , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Z . Başı D sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DONANIM Nedir?


1 . Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara vb. manevra araçları.
2 . Tesisat: "Elektrik donanımı."- .
3 . Bir bilgisayarda bulunan fiziksel birimler.

KÜLT Nedir?


1 . Din (I).
2 . din b. (***) Yerel özellikler taşıyan dinî törenler.
3 . Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb.

KÜLTÜR Nedir?


1 . Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin: "Harf inkılabı, Türk kültür inkılabının temelidir."- E. İ. Benice.
2 . Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü: "Doğrusu, teknik ve kültür her gün biraz daha ilerlemektedir."- S. Birsel.
3 . Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.
4 . Bireyin kazandığı bilgi: "Tarih kültürü kuvvetli bir kişi."- .
5 . Tarım.
6 . biyoloji Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.

KÜLTÜRSÜZ Nedir?

Kültürü olmayan: "Kültürsüz bir ifadeydi ama muhakkak maksadını gönle hitap ederek anlatıyordu."- R. H. Karay.

A D I I M M N O S Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Damsız, Dızman, Isıdam, Isınma, Mızıma, Ozansı,

5 Harfli Kelimeler

Adsız, Andız, Ansız, Donam, Donma, Mason, Nazım, Sındı, Sınma, Sızma, Sonda,

4 Harfli Kelimeler

Adım, Anız, Asım, Dans, Isın, Mano, Mazı, Moda, Onma, Ozan, Sanı, Sıma, Sızı, Soda, Soma, Zona,

3 Harfli Kelimeler

Anı, Ası, Azı, Dam, Daz, Don, Doz, Isı, Mas, Nam, Nas, Naz, Nom, Oda, Oma, Ona, Ons, Sam, San, Saz, Som, Son, Zam, Zan, Zom,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Am, An, As, Az, Do, Od, Om, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.