DOMUZUMSULAR (TDK)

Memeliler sınıfının çift parmaklar takımından gevişgetirmeyenler alt takımı.

Domuzumsular kelimesi baş harfi D son harfi R olan bir kelime. Başında D sonunda R olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi M , dördüncü harfi U , beşinci harfi Z , altıncı harfi U , yedinci harfi M , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi U , onuncu harfi L , onbirinci harfi A , onikinci harfi R . Başı D sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇİFT Nedir?


1 - (Nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan.
2 - Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş.
3 - Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan.
4 - Küçük maşa ya da cımbız.

GEVİŞGETİRMEYENLER Nedir?

Çiftparmaklılar takımına giren, mide yapıları basit olan bir alttakım.

MEMELİLER Nedir?

Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcakkanlı, iki akciğerli, kalbinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı.

PARMAK Nedir?


1 . İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan, boğumlu, oynak, uzunca organların her biri: "Uzun, sinirli parmakları locanın kenarında uzanmış, boksörün kulağını koparıyordu."- R. N. Güntekin.
2 . sıfat Eni bu organ kadar olan: "Değneği iki parmak kısaltmalı."- .
3 . sıfat Koyu sıvılara daldırıp çıkarıldığında bu organa bulaşan miktar kadar olan: "Bir parmak bal."- .
4 . Bir tekerleğin merkezinden çemberine kadar uzanan çubukların her biri.
5 . matematik İnç.
6 . mecaz Bir işe karışmış olma ilgisi: "Bu işte onun parmağı var."- .
7 . eskimiş Arşının yirmi dörtte biri.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

A D L M M O R S U U U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Armudumsu, Marulumsu, Somurulma,

8 Harfli Kelimeler

Soldurma,

7 Harfli Kelimeler

Durulma, Morumsu, Oldurma, Olumsuz, Ordusuz, Rumuzlu, Somurma, Sorulma, Sorumlu, Umdurma,

6 Harfli Kelimeler

Arzulu, Dolusu, Mazlum, Morula, Omuzlu, Ordulu, Osurma, Razmol, Solmaz, Soluma, Soruma, Umulma,

5 Harfli Kelimeler

Almus, Armuz, Dolam, Dolar, Dolma, Dolum, Domur, Domuz, Dorum, Dumur, Dural, Durma, Durum, Malum, Mamul, Mamur, Marul, Maruz, Masum, Mazur, Molas, Moral, Mumlu, Muzsu, Odsuz, Olmaz, Oluru, Rumuz, Saloz, Salur, Samur, Solma, Sorma, Sorum, Uluma, Zorla, Zorlu,

4 Harfli Kelimeler

Amor, Aruz, Arzu, Azol, Daru, Dolu, Doru, Dram, Duma, Duru, Laso, Loda, Mars, Moda, Mola, Mors, Oldu, Olma, Olur, Omur, Omuz, Oral, Ordu, Orsa, Roda, Roza, Ruam, Rulo, Soda, Soma, Soru, Sual, Sulu, Suma, Sura, Ulam, Ulum, Ulus, Umar, Umma,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Arz, Dal, Dam, Dar, Daz, Doz, Dua, Dul, Lam, Laz, Lor, Mal, Mas, Mor, Mum, Muz, Oda, Oma, Ora, Ram, Rol, Rom, Rum, Rus, Ruz, Sal, Sam, Saz, Sol, Som, Sur, Ula, Ulu, Umu, Uzo, Zam, Zar, Zom, Zor,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Am, Ar, As, Az, Do, La, Od, Ol, Om, Ra, Su, Ur, Us, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.