DOMUZLUK (TDK)


1 . Hainlik, haincesine inatçılık: "Köylü, bu yalancı dilde bir tuzak, bir domuzluk sezer gibi oldu."- R. N. Güntekin.
2 . halk ağzında Su değirmeninde çarkın bulunduğu ve döndüğü yer.

Domuzluk kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi M , dördüncü harfi U , beşinci harfi Z , altıncı harfi L , yedinci harfi U , sekizinci harfi K . Başı D sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİRMEN Nedir?


1 . İçinde öğütme işi yapılan yer: "Su değirmeni. Yel değirmeni."- .
2 . Kahve, buğday, nohut vb. taneleri öğüten araç veya alet: "Değirmende biraz kahve çekti."- S. F. Abasıyanık.

DOMUZLUK Nedir?


1 . Hainlik, haincesine inatçılık: "Köylü, bu yalancı dilde bir tuzak, bir domuzluk sezer gibi oldu."- R. N. Güntekin.
2 . halk ağzında Su değirmeninde çarkın bulunduğu ve döndüğü yer.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HAİN Nedir?


1 . Hıyanet eden (kimse): "Bu anlayışsızlığa ve bu vatan hainlerine vahvahlanır, acır gibiydiler."- T. Buğra.
2 . Zarar vermekten, üzmekten veya kötülük yapmaktan hoşlanan (kimse): "Siz galip olduğunuz için cesur ve hain görünüyorsunuz."- A. Gündüz.
3 . Kötü niyeti olan.
4 . ünlem Sitemli bir seslenme sözü: "Hain! Biz seninle böyle mi konuşmuştuk?"- .

HAİNCE Nedir?


1 . Kötü niyetli: "Bürokrasinin haince kazıklarından birini yemiş olduğu hâlde böyle konuşabiliyordu."- R. Erduran.
2 . zarf (ha:i'nce) Hain bir biçimde, haincesine: "Karısına haince davranıyor."- .

HAİNLİK Nedir?

Hain olma durumu veya haince davranış: "Yürürken kadınları göremediğini, Ramazan'ın yeni bir hainliği olduğunu düşündü."- H. E. Adıvar.

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

İNAT Nedir?


1 . Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim: "Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından biri ve ilkidir."- T. Buğra.
2 . Birine karşı çıkma, karşı düşünce ileri sürme: "İddia kızışmış, âdeta inat hâlini almıştı."- Ö. Seyfettin.
3 . sıfat, halk ağzında İnatçı.

İNATÇI Nedir?

Direngen, ayak direyici: "Her zamanki inatçı ve kinci küçük yüz bu akşam yorgun ve kesikti."- H. E. Adıvar.

İNATÇILIK Nedir?

İnatçı olma durumu, direngenlik.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

TUZAK Nedir?


1 . Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen.
2 . mecaz Birini güç ve tehlikeli bir duruma düşürmek için kurulan düzen, komplo: "Onun bana gönderdiği mektuplar filan hep tuzak, hep birer şantajdan ibaretti."- O. C. Kaygılı.

YALANCI Nedir?


1 . Yalan söylemeyi huy edinmiş olan kimse.
2 . sıfat Gerçek olmayan, gerçeğe benzetilmiş: "Fakat ben bu yalancı neşeye inanıyordum."- R. N. Güntekin.

D K L M O U U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Domuzluk,

7 Harfli Kelimeler

Dokuzlu, Omuzluk,

6 Harfli Kelimeler

Dokulu, Omuzlu,

5 Harfli Kelimeler

Dokuz, Dolum, Domuz, Duluk, Kuduz, Kumlu, Kumul, Kuzum, Lokum, Uzluk,

4 Harfli Kelimeler

Doku, Dolu, Kulu, Kuzu, Okul, Oldu, Oluk, Omuz, Ulum,

3 Harfli Kelimeler

Dok, Doz, Dul, Kod, Kol, Kom, Koz, Kul, Kum, Kuz, Lok, Muz, Ulu, Umu, Uzo, Zom, Zum,

2 Harfli Kelimeler

Do, Od, Ok, Ol, Om, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.