DOMUZGİLLER (TDK)

Çift parmaklılar takımının, geviş getirmeyenler alt takımına giren bir familya.

Domuzgiller kelimesi baş harfi D son harfi R olan bir kelime. Başında D sonunda R olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi M , dördüncü harfi U , beşinci harfi Z , altıncı harfi G , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi R . Başı D sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇİFT Nedir?


1 - (Nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan.
2 - Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş.
3 - Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan.
4 - Küçük maşa ya da cımbız.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

GEVİŞ Nedir?

Bazı hayvanların yutmuş olduğu yiyeceği ağzına getirip yeniden çiğnemesi.

PARMAK Nedir?


1 . İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan, boğumlu, oynak, uzunca organların her biri: "Uzun, sinirli parmakları locanın kenarında uzanmış, boksörün kulağını koparıyordu."- R. N. Güntekin.
2 . sıfat Eni bu organ kadar olan: "Değneği iki parmak kısaltmalı."- .
3 . sıfat Koyu sıvılara daldırıp çıkarıldığında bu organa bulaşan miktar kadar olan: "Bir parmak bal."- .
4 . Bir tekerleğin merkezinden çemberine kadar uzanan çubukların her biri.
5 . matematik İnç.
6 . mecaz Bir işe karışmış olma ilgisi: "Bu işte onun parmağı var."- .
7 . eskimiş Arşının yirmi dörtte biri.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

D E G L L M O R U Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Domuzgiller,

9 Harfli Kelimeler

Muzgiller,

6 Harfli Kelimeler

Egoizm, İzomer, Medlul, Melodi, Urodel,

5 Harfli Kelimeler

Deizm, Delgi, Delil, Demir, Demli, Dergi, Digor, Dilme, Dizel, Dizem, Dizge, Dizme, Dolgu, Dolum, Domur, Domuz, Dorum, Dozer, Gediz, Gelir, Gerim, Geriz, Gider, Girme, Gizem, Goril, Grizu, Gurme, İmroz, İzlem, İzole, Lider, Lizol, Loder, Melul, Mezru, Milel, Model, Mudil, Remil,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Demo, Deri, Derz, Dize, Dolu, Doru, Drog, Edim, Elim, Elli, Emir, Ergi, Eril, Erim, Ezgi, Gemi, Geri, Gezi, Gril, İdol, İglu, İlle, İlme, İmge, Lime, Meri, Mide, Morg, Mudi, Oldu, Olgu, Olur, Omur, Omuz, Ordu, Remi, Rize, Roze, Rulo,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Dil, Diz, Doz, Dul, Edi, Ego, Erg, Gem, Gez, Giz, Gol, Gri, İde, İle, Lig, Lim, Lir, Lor, Mil, Mir, Mor, Muz, Ole, Org, Rol, Rom, Rum, Ruz, Udi, Uzo, Zem, Zer, Zil, Zir, Zom, Zor, Zum,

2 Harfli Kelimeler

De, Do, El, Em, Er, Ge, İl, İm, İz, Le, Me, Mi, Od, Ol, Om, Re, Ur, Uz, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.