DOMİNANT (TDK)

Baskın.

Dominant kelimesi baş harfi D son harfi T olan bir kelime. Başında D sonunda T olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi M , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi T . Başı D sonu T olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASKI Nedir?


1 . Bir eserin basılış biçimi veya durumu, print: "Baskı yanlışlıkları yüzünden kapatılan gazeteler vardı."- A. Ş. Hisar.
2 . Bası sayısı: "Bu gazetenin baskısı yüz bindir."- .
3 . Bir eserin tekrarlanarak yapılan baskı işlemlerinden her biri, edisyon: "Sözlüğün yeni baskısı."- .
4 . Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı: "Etek baskısı."- .
5 . Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm: "Politik baskıların yanı sıra daha başka yasaklara da bağlıydık."- N. Cumalı.
6 . Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres.
7 . spor Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres.
8 . ruh bilimi Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu.

BASKIN Nedir?


1 . Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme.
2 . Kısa süreli, beklenmedik saldırı: "Bu dört kişi güç bela baskından kurtulup bana sığınmış."- R. H. Karay.
3 . Su basması, sel.
4 . Ansızın çıkagelme.
5 . sıfat Sertlik, zorluk bakımından üstün: "Belli bir şey ki bu genç ikisinden de baskın, çekemiyorlar."- H. Taner.
6 . sıfat Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant.

A D M N N O T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Dominant,

7 Harfli Kelimeler

Antimon,

6 Harfli Kelimeler

Anonim, Dinamo, Mantin, Mintan,

5 Harfli Kelimeler

Donam, Donma, İdman, İmdat, İntan, Manti, Manto, Monat, Nadim, Notam, Ondan, Tanin,

4 Harfli Kelimeler

Amin, Amit, Anot, Atom, Daim, İdam, İman, İnam, İnan, İnat, Main, Mani, Mano, Miat, Moda, Mont, Nato, Nida, Nota, Onat, Onma,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Ani, Ant, Ati, Dam, Din, Don, İma, İta, Mai, Mat, Mit, Nam, Nan, Nim, Nom, Not, Oda, Oma, Ona, Tam, Tan, Tim, Tin, Ton,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Am, An, At, Do, İm, İn, İt, Mi, Od, Om, On, Ot, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.