DOLUDAĞITICI (TDK)

Dolunun yağmasını engelleyerek yağmura dönüşmesini sağlayan düzenek.

Doludağıtıcı kelimesi baş harfi D son harfi I olan bir kelime. Başında D sonunda I olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi L , dördüncü harfi U , beşinci harfi D , altıncı harfi A , yedinci harfi Ğ , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi I , onbirinci harfi C , onikinci harfi I . Başı D sonu I olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOLU Nedir?

Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü: "Dolu ekinlerini vurmuşsa bir yıl aç demekti."- T. Buğra.

DÖNÜ Nedir?

Dönme, dönüş, °devir.

DÖNÜŞ Nedir?


1 . Dönme işi: "Artık serbestim, koynumda terhis kâğıdımla dönüş yolundayım."- R. N. Güntekin.
2 . spor Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

DÖNÜŞME Nedir?


1 . Dönüşmek işi, tahavvül.
2 . dil bilgisi Benzeşme.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENEK Nedir?

Mekanizma.

ENGEL Nedir?


1 . Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap: "Bürokratik engelleri ortadan kaldıracak bir formül aradık ve bulduk."- H. Taner.
2 . Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır düzenek, bariyer.
3 . Herhangi bir yolu kapamak için konulan nesne, bariyer.
4 . Kara yollarının kenarlarına yapılan korkuluk, bariyer.
5 . spor Engelli koşularda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken tahta düzenek, bariyer.

YAĞMA Nedir?

Yağmak işi. yağma (II) isim (ya'ğma) Farsça ya¦m¥
1 . Birçok kişinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması: "Yağma ve hırsızlıkla güvenlik ve huzuru bozmaktadır."- F. R. Atay.
2 . tarih Akıncıların düşman topraklarına yaptıkları baskın, çapul.
3 . sıfat Baskın veya zor kullanarak elde edilmiş olan.

YAĞMUR Nedir?


1 . Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet: "Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . mecaz Çok ve sık düşen, gelen şey.
3 . mecaz Çokluk, bolluk: "Para yağmuru. Övgü yağmuru."- .

A C D D I I I L O T U Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Dağıtıcı,

7 Harfli Kelimeler

Doğalcı, Tuğlacı,

6 Harfli Kelimeler

Cıdağı, Dağcıl, Dalıcı, Doğacı, Oltacı, Otağcı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Ağılı, Alıcı, Atıcı, Atılı, Dağcı, Dağlı, Doğal, Duacı, Dualı, Dulda, Ilıca, Odacı, Odalı, Otacı, Tuğla,

4 Harfli Kelimeler

Acul, Adcı, Adıl, Adlı, Ağcı, Ağıl, Ağıt, Ağlı, Aldı, Altı, Alto, Atıl, Atlı, Atol, Cadı, Cıda, Dadı, Doğa, Doğu, Dolu, Iğıl, Loca, Loda, Lota, Oğul, Oldu, Olta, Oltu, Otağ, Otlu,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ağı, Alo, Alt, Aut, Cağ, Dağ, Dal, Dua, Dul, Dut, Lığ, Loğ, Lot, Oda, Tal, Tığ, Tol, Tuğ, Tul, Uca, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ağ, Al, At, Do, La, Od, Ol, Ot, Ta, Tu, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.