DOLMACI (TDK)

Düzenci, yalancı.

Dolmacı kelimesi baş harfi D son harfi I olan bir kelime. Başında D sonunda I olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi L , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi C , yedinci harfi I . Başı D sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENCİ Nedir?

Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, entrikacı, dessas.

YALAN Nedir?


1 . Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır: "Yalanı en güzel kullanmış olanlar eski şarklılardır."- A. Haşim.
2 . sıfat Uydurma.

YALANCI Nedir?


1 . Yalan söylemeyi huy edinmiş olan kimse.
2 . sıfat Gerçek olmayan, gerçeğe benzetilmiş: "Fakat ben bu yalancı neşeye inanıyordum."- R. N. Güntekin.

A C D I L M O Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Modacı,

5 Harfli Kelimeler

Camlı, Damlı, Dolam, Dolma, Malcı, Odacı, Odalı,

4 Harfli Kelimeler

Adcı, Adıl, Adım, Adlı, Aldı, Alım, Cadı, Cıda, Loca, Loda, Moda, Mola, Olma, Omca,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Alo, Cam, Dal, Dam, Lam, Mal, Oda, Oma,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Am, Do, La, Od, Ol, Om,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.