DOLAPÇI (TDK)


1 . Dolap yapan veya satan kimse.
2 . İstanbul bedesteninde dolap işleten kimse.
3 . mecaz Hileci, düzenci: "Eh, erbabıdır dedik, verdik dizginleri eline, halt etmişiz. Dolapçının, fırıldakçının biri çıkmaz mı?"- A. İlhan.

Dolapçı kelimesi baş harfi D son harfi I olan bir kelime. Başında D sonunda I olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi P , altıncı harfi Ç , yedinci harfi I . Başı D sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEDESTEN Nedir?

Kumaş, mücevher vb. değerli eşyaların alınıp satıldığı kapalı tarihî çarşı.

BİRİ Nedir?

ya da.

ÇIKMAZ Nedir?


1 . Sonu kapalı, çıkış yeri olmayan, hiçbir yere ulaşamayan yol, sokak: "Bu apartmanın olduğu çıkmazda bir garaj, bir eski ahır, üç esrarlı ve daima kapalı depodan başka bir şey yoktur."- H. E. Adıvar.
2 . sıfat, mecaz Çözüme ulaşmayan, çözüm yolu olmayan.

DİZGİ Nedir?

Basım için harfleri, kelimeleri, satırları, sayfalar oluşturacak biçimde düzenleme, tertip.

DİZGİN Nedir?

Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış.

DOLAP Nedir?


1 . Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan kapaklı mobilya: "Hemen aynalı dolabını açtı, en iyi çarşafını çıkararak acele giyinmeye başladı."- P. Safa.
2 . Dönerek çalışan ve özellikle su çeken düzen: "Kuyu dolabı."- .
3 . Dönme dolap.
4 . İstanbul bedesteninde dükkân: "Bedestende iki dolap tutuyor."- .
5 . tiyatro Orta oyununda sahnede dükkân veya ev olarak kullanılan dekor.
6 . mecaz Düzen: "Çevrilen dolabı sezdi."- .

DOLAPÇI Nedir?


1 . Dolap yapan veya satan kimse.
2 . İstanbul bedesteninde dolap işleten kimse.
3 . mecaz Hileci, düzenci: "Eh, erbabıdır dedik, verdik dizginleri eline, halt etmişiz. Dolapçının, fırıldakçının biri çıkmaz mı?"- A. İlhan.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENCİ Nedir?

Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, entrikacı, dessas.

FIRILDAK Nedir?


1 . Rüzgârla dönen, çember biçiminde çocuk oyuncağı.
2 . Havalandırmak amacıyla oda veya mutfak pencerelerine takılan kanatlı araç.
3 . Ocak veya soba borusunun iyi çekmesini sağlamak için tepesine takılan ve rüzgârın gittiği yöne dönebilecek biçimde yapılan şapka.
4 . mecaz Dolap, düzen, hile.

FIRILDAKÇI Nedir?


1 . Fırıldak yapan veya satan kimse.
2 . mecaz Düzen çeviren, düzenci, dolap çeviren kimse: "Eh, erbabıdır dedik, verdik dizginleri eline, halt etmişiz. Dolapçının, fırıldakçının biri çıkmaz mı?"- A. İlhan.

HALT Nedir?


1 . Bir şeyi başka bir şeyle karıştırma.
2 . teklifsiz konuşmada Uygunsuz söz söyleme, uygunsuz iş yapma.
3 . teklifsiz konuşmada Uygun olmayan, beğenilmeyen şey: "Zehri şurupla, daha bilmem ne haltla karıştırıp yudum yudum içmek, pis şey, iğrenç şey."- R. N. Güntekin.

HİLE Nedir?


1 . Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika: "Gayet basit bir hile ile, saflığından istifade ederek işi başardı."- R. H. Karay.
2 . Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma: "Bu sütte hile var."- .

HİLECİ Nedir?

Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

VERDİ Nedir?

Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A D I L O P Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Dolapçı,

5 Harfli Kelimeler

Çaplı, Çolpa, Dolap, Odalı,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adlı, Alçı, Aldı, Alıç, Çalı, Çıpa, Loça, Loda, Opal,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Alo, Alp, Çal, Çap, Dal, Lap, Lop, Oda, Pal,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Al, Do, La, Od, Ol,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.