DOLAMBAÇSIZ (TDK)


1 . Dolambacı olmayan.
2 . mecaz Açık, doğrudan doğruya olan: "Dolambaçsız anlatım."- .

Dolambaçsız kelimesi baş harfi D son harfi Z olan bir kelime. Başında D sonunda Z olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi B , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi I , onbirinci harfi Z . Başı D sonu Z olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLATI Nedir?


1 . Ayrıntılarıyla anlatma.
2 . edebiyat Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçimi, hikâyeleme, hikâye etme, tahkiye.

ANLATIM Nedir?


1 . Anlatma işi.
2 . Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifade.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

DOĞRUDAN Nedir?


1 . Aracısız: "Doğrudan pazarlık."- .
2 . zarf Aracısız olarak, herhangi bir aracı kullanmadan: "Devreye girmeselerdi seninle doğrudan görüşmek niyetindeydim."- A. Ümit.

DOLAM Nedir?


1 . Dolama işinin her defası: "Bu sargı ancak üç dolam dolanabilir."- .
2 . sıfat Bir kez dolanacak miktarda olan: "Beş dolam kuşak."- .

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A A B D I L M O S Z Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Dolambaçsız,

8 Harfli Kelimeler

Dolambaç, Lambasız,

7 Harfli Kelimeler

Adamsız, Amaçsız, Basılma, Basmalı, Bozlama, Çabasız, Dızlama, Molasız, Saçılma, Sızlama,

6 Harfli Kelimeler

Abasız, Açılma, Açısal, Amaçlı, Asılma, Asmalı, Baldız, Balsam, Basıla, Bazalı, Dalsız, Damalı, Damsız, Dolama, Islama, Olamaz, Solmaz,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Abdal, Abosa, Açmaz, Adalı, Adamı, Adsal, Adsız, Almaç, Badas, Badıç, Baldo, Baloz, Basım, Basma, Bazal, Bozma, Çalım, Çalma, Çıdam, Dalız, Dalma, Dalsı, Damal, Damla, Damlı, Dolam, Dolma, Lamba, Lazım, Malaz, Masal, Molas, Odalı, Olası, Olmaz, Saçlı, Saçma, Salam, Salça,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Açım, Açma, Adam, Adıl, Adım, Adlı, Alaz, Alçı, Aldı, Alıç, Alım, Alma, Amaç, Amal, Asal, Asıl, Asım, Asla, Asma, Azma, Azol, Bala, Balo, Bası, Baza, Bazı, Bold, Boza, Çaba, Çalı, Çıma, Dama, Lama, Laso, Laza, Loça, Loda, Maça, Mala,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Açı, Ada, Ala, Alo, Ama, Asa, Ası, Aza, Azı, Baç, Bad, Bal, Bas, Baz, Boa, Bol, Bom, Boz, Çal, Çam, Dal, Dam, Daz, Doz, Lam, Laz, Maç, Mal, Mas, Oba, Oda, Oma, Saç, Sal, Sam, Saz, Sol, Som, Zaç,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ad, Al, Am, As, Az, Do, La, Od, Ol, Om,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.