DOLAMBAÇLI (TDK)


1 . Dolambacı olan: "Sedyeyle apartmanın dar, dolambaçlı merdivenlerinden çıkarmaya çalışıyorlar."- M. Ş. Esendal.
2 . mecaz İçinden zor çıkılır, çapraşık: "... müessesesinin epeyce karışık ve dolambaçlı işleri içinde bunalmış kalmış."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Dolambaçlı kelimesi baş harfi D son harfi I olan bir kelime. Başında D sonunda I olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi B , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I . Başı D sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

APARTMAN Nedir?

Birkaç katlı ve her katında bir veya birkaç daire bulunan yapı: "Bu beş katlı Galata kulesi kalınlığındaki korkunç apartmanın sakinleri hep debdebe içinde yüzmüş insanlarmış."- S. F. Abasıyanık.

BUNA Nedir?

"Bu" adılının yönelme durumu.

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇALIŞ Nedir?

Çalma işi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı.

ÇAPRAŞIK Nedir?


1 . Girift: "Çapraşık akıntılar birden düz yön aldı."- R. E. Ünaydın.
2 . mecaz Anlaşılması, çözülmesi veya içinden çıkılması güç, karışık, muğlak: "Benimseyemediği çapraşık bir dünyanın binbir dolabı içinde bunalmış genç bir öğrenciyi hatırlatıyordu."- E. İ. Benice.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ÇIKARMA Nedir?


1 . Çıkarmak işi, emisyon.
2 . askerlik Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma.
3 . matematik Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh.

ÇIKI Nedir?

Çıkın: "Düğünün hamamı benden. Çerezi, çıkısı hepsi benden."- A. Sayar.

DOLAM Nedir?


1 . Dolama işinin her defası: "Bu sargı ancak üç dolam dolanabilir."- .
2 . sıfat Bir kez dolanacak miktarda olan: "Beş dolam kuşak."- .

DOLAMBAÇ Nedir?


1 . Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrıntısı: "Bu yolun dolambaçları çoktur."- .
2 . anatomi İç kulak.
3 . halk ağzında Başlık: "Atımı bağladım darağacına / Perçemim dolaştı dolambacıma."- Halk türküsü.

DOLAMBAÇLI Nedir?


1 . Dolambacı olan: "Sedyeyle apartmanın dar, dolambaçlı merdivenlerinden çıkarmaya çalışıyorlar."- M. Ş. Esendal.
2 . mecaz İçinden zor çıkılır, çapraşık: "... müessesesinin epeyce karışık ve dolambaçlı işleri içinde bunalmış kalmış."- Y. K. Karaosmanoğlu.

EPEYCE Nedir?

Epey: "Uyandığım zaman güneşi epeyce yükselmiş buldum."- R. H. Karay.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARIŞIK Nedir?


1 . Ayrı nitelikteki şeylerden oluşmuş: "Karışık salata."- .
2 . Karışmış olan, düzensiz, dağınık, intizamsız.
3 . Saf olmayan: "Karışık süt."- .
4 . Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan: "Bana ne, bu bir yığın ne olduğunu anlamadığım, karışık dolambaçlı işten!"- N. Cumalı.
5 . Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık: "Tuhaf şey! Hakikaten karışık bir kadın."- P. Safa.
6 . halk ağzında Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

MERDİVEN Nedir?

Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi: "Bu merdivenleri yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.

MÜESSES Nedir?

Kurulu, kurulmuş.

MÜESSESE Nedir?


1 . Kurum (II).
2 . mecaz Bir toplumda bazı sorunların çözümlenebilmesi için uygulanan yöntem: "Hâlbuki bu dayak müessesesi cennetten çıkmadır."- Ö. Seyfettin.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A A B D I L L M O Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Dolambaçlı,

8 Harfli Kelimeler

Dolambaç,

7 Harfli Kelimeler

Bolalma, Lambalı,

6 Harfli Kelimeler

Açılma, Amaçlı, Damalı, Dolama, Molalı,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Abdal, Adalı, Adamı, Almaç, Badıç, Baldo, Ballı, Çalım, Çalma, Çıdam, Dallı, Dalma, Damal, Damla, Damlı, Dolam, Dolma, Lamba, Molla, Odalı,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Açım, Açma, Adam, Adıl, Adım, Adlı, Alçı, Aldı, Alıç, Alım, Allı, Alma, Amaç, Amal, Bala, Balo, Bold, Çaba, Çalı, Çıma, Dama, Lala, Lama, Loça, Loda, Maça, Mala, Malç, Moda, Mola, Olma,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Açı, Ada, Ala, Alo, Ama, Baç, Bad, Bal, Boa, Bol, Bom, Çal, Çam, Dal, Dam, Lal, Lam, Maç, Mal, Oba, Oda, Oma,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ad, Al, Am, Do, La, Od, Ol, Om,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.